W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Urzędzie Miasta Częstochowy w roku 2017

Szczegółowe informacje dot. kontroli są udostępniane na wniosek na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 ze zmianami).Lp.

Nazwa podmiotu przeprowadzającego kontrolę

Zakres kontroli

Termin przeprowadzenia kontroli

Efekt kontroli (ocena, zalecenia)

1. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach   Projekt pn. „Modernizacja części sieci oświetleniowej w Częstochowie". 12.01.2017r. - 13.01.2017r.   Wynik kontroli: bez zastrzeżeń, nie wydano zaleceń
2.  Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna       Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach   Procedura modernizacji osnowy geodezyjnej wykonanej w ramach pracy     GK-III.6640.3000.20016. 27.04.2017r. - 27.06.2017r. Ogólna ocena działalności jednostki pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości. Podjęte zostały działania w celu realizacji zaleceń.
3. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach  Projekt pn. „Bajkowe przedszkole".  15.05.2017r. - 17.05.2017r.  Projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale występują uchybienia i potrzebne są usprawnienia. 
4. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach   Projekt pn. „Dostępna szkoła".  15.05.2017r. - 17.05.2017r.  Projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale występują uchybienia i potrzebne są usprawnienia.
5. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach  Kontrola systemowa funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli RPO WSL w Instytucji Pośredniczącej dla Regionalnych Instytucji Terytorialnych Subregionu Północnego - Gmina Miasto Częstochowa. 31.05.2017r. - 13.06.2017r. Ogólna ocena działalności jednostki w zakresie badanych obszarów jest pozytywna. Przekazano raport z wdrożenia zaleceń.
6. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie Kontrola i ocena stanu sanitarnego parków i piaskownic. 26.06.2017r. W dniu kontroli stan higieniczno-sanitarny parków i piaskownic nie budził zastrzeżeń. Nie stwierdzono nieprawidłowości.
7. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach Plan Działań na rok 2016 w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna Działania 13.1 Pomoc Techniczna - Spn. 27.06.2017r. - 28.06.2017r. Wynik kontroli: bez zastrzeżeń, nie wydano zaleceń.
8. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Częstochowie 1.Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. 2.Ustalanie uprawnień  do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. 3.Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.  4.Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych. 03.07.2017r. - 31.07.2017r. Kontrola wykazała, że wszystkie kontrolowane czynności dokonywane były w sposób wyznaczony przez obowiązujące w tym zakresie zasady.
9.  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie  Kontrola i ocena stanu sanitarnego Parku im. Narutowicza.  18.07.2016r.  W dniu kontroli teren parku i plac zabaw utrzymane czysto, piaskownica i kosze na odpady w dobrym stanie higieniczno-sanitarnym. Nie stwierdzono nieprawidłowości.
10. Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie Projekt pn. "Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie". 21.08.2017r. - 25.08.2017r. Nie stwierdzono nieprawidłowości, odstąpiono od wydania zaleceń.
11.  Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach Projekt pn. "Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych w Częstochowie".  24.08.2017r. - 25.08.22017r.  Projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem oraz umową o dofinansowanie, stwierdzono uchybienia formalne niepowodujące skutków finansowych. 
12. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach  Projekt pn. "Zawodowa współpraca".   30.08.2017r. - 01.09.2017r.  Projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale występują uchybienia i potrzebne są usprawnienia.
13. Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Katowicach Dokonanie ustaleń i ocena prawidłowości wykonywania ustawowych zadań przez Prezydenta Miasta Częstochowy jako organu administracji architektoniczno-budowlanej. 30.08.2017r. - 12.09.2017r. Ocena pozytywna mimo stwierdzonych pojedynczych uchybień i nieprawidłowości.
14. Ministerstwo Finansów    Departament Audytu Środków Publicznych Wydział Terenowy w Katowicach Projekt pn. "Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Casino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnna)". 02.10.2017r. - 24.11.2017r. bez uwag
15. Ministerstwo Finansów    Departament Audytu Środków Publicznych Wydział Terenowy w Katowicach Projekt pn. "Budowa budynku burowo-usługowego wraz z hostelem dla potrzeb Centrum Aktywności Obywatelskiej dzielnic Centrum (Śródmieście) i Stare Miasto ul. Krakowska 34". 03.10.2017r. - 27.11.2017r. bez uwag
16. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach Projekt pn. "Częstochowski parasol pieczy zastępczej". 31.10.2017r. - 03.11.2017r. Projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, występują istotne uchybienia (w tym skutkujące wydatkami niekwalifikowalnymi), potrzebne są usprawnienia lub wdrożenie planu naprawczego.
17. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach Projekt pn. "Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci 2". 14.11.2017r. - 16.11.2017r. Projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale występują uchybienia i potrzebne są usprawnienia.
18. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach Projekt pn. "Termomodernizacja Sali Sportowej Częstochowianka przy ul. Rejtana 7c w Częstochowie". 07.12.2017r. - 08.12.2017r. Wynik kontroli: bez zastrzeżeń, nie wydano zaleceń
19. Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Delegatura w Częstochowie Kontrola wykonywania zadań określonych w programach ochrony powietrza i planach działań krótkoterminowych. 07.12.2017r. - 11.01.2018r. Nie stwierdzono naruszeń w wykonywaniu kontrolowanych zadań.
20. Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach Oddział w Częstochowie Prawo pracy 14.12.2017r. - 05.01.2018r. Wydano zalecenia. Podjęte zostały działania w celu realizacji zaleceń.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane