W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Urzędzie Miasta Częstochowy w roku 2018

Wersja strony w formacie XML
Szczegółowe informacje dot. kontroli są udostępniane na wniosek na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 ze zmianami).Lp.

Nazwa podmiotu przeprowadzającego kontrolę

Zakres kontroli

Termin przeprowadzenia kontroli

Efekt kontroli (ocena, zalecenia)

 1.  Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Działania organów państwa wobec problematyki dziedziczenia przedsiębiorstw.  10.01.2018r. - 01.03.2018r.   Nie wydano wniosków pokontrolnych
 2. Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie  Projekt pn. "Przebudowa DK-91 w Częstochowie - ul. Warszawska i ul. Rędzińska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1".  15.01.2018r. - 18.01.2018r.   Wydano zalecenia pokontrolne i podjęto działania w celu ich realizacji.
 3. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach  Projekt pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie".   22.01.2018r. - 24.01.2018r.  Wynik kontroli z istotnymi zastrzeżeniami.
 4.  Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach Projekt pn. "Aktywni niepełnosprawni w Częstochowie".   26.01.2018r. - 30.01.2018r. Projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, występują istotne uchybienia (w tym skutkujące wydatkami niekwalifikowalnymi), potrzebne są usprawnienia lub wdrożenie planu naprawczego. 
 5. Ministerstwo Finansów    Departament Audytu Środków Publicznych Wydział Terenowy w Katowicach   Projekt pn. "Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Casino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnna)".  01.03.2018r. - 15.02.2019r. bez uwag 
 6. Izba Administracji Skarbowej w Katowicach Prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej, w tym wykonywania obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę jej naliczenia na lata 2014-2015. 01.03.2018r. - 30.05.2018r. Wydano zalecenia pokontrolne i podjęto działania w celu ich realizacji.
 7. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Realizacja przez samorządy zadań związanych z organizacją imprez masowych i biegów ulicznych. 06.03.2018r. - 23.03.2018r. Przedstawiono wnioski pokontrolne i podjęto działania w celu ich realizacji.
8. Ministerstwo Finansów    Departament Audytu Środków Publicznych Wydział Terenowy w Katowicach Audyt w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020. 05.04.2018r. - 15.06.2018r. bez uwag
 9. Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna       Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach 1.Przeprowadzanie oraz proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków.
2.Proces bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców pac geodezyjnych i kartograficznych do pzgik.
3.Stan utworzenia baz danych egib, gesut, rejestru cen i wartości nieruchomości, szczegółowych osnów geodezyjnych oraz obiektów topograficznych.
4.Prowadzenie części powiatowej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
5.Sposób wykonywania zadań z zakresu geodezji i kartografii realizowanych z wykorzystaniem dotacji.
05.04.2018r. - 30.05.2018r.   Ocena pozytywna, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości. Podjęto działania w celu realizacji zaleceń.
10. Śląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Katowicach Wydawanie licencji i zezwoleń w krajowym transporcie drogowym, zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne. 24.05.2018r. Ocena w kontrolowanym zakresie prawidłowa. Podjęto działania w celu realizacji zaleceń.
 11. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Realizacja prac gminy w ramach inicjatywy lokalnej. 28.05.2018r. - 30.07.2018r. Ocena pozytywna, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości. Podjęto działania w celu realizacji zaleceń.
 12. Ministerstwo Finansów    Departament Audytu Środków Publicznych Wydział Terenowy w Katowicach  Projekt pn. "Bajkowe przedszkole".   28.05.2018r. - 04.07.2018r. bez uwag
13. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Prawidłowość zakwalifikowania i ustalania powierzchni nieruchomości Skarbu Państwa, stanowiącej podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości, finansowanych ze środków budżetowych pochodzących z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa. 29.05.2018r. - 22.06.2018r. Ocena pozytywna, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości. Podjęto działania w celu realizacji zaleceń.
 14. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie  Kontrola i ocena stanu sanitarnego Parku Staszica, Parku 3 Maja  i piaskownicy.  21.06.2018r.   W dniu kontroli stan higieniczno-sanitarny parków i piaskownicy nie budził zastrzeżeń. Nie stwierdzono nieprawidłowości.
15. Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach Oddział w Częstochowie Prawna ochrona pracy, a zwłaszcza urlopy wypoczynkowe. 28.06.2018r. - 19.07.2018r Sformułowany został wniosek pokontrolny, który jest  bieżąco realizowany.
16. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie Kontrola i ocena stanu sanitarnego Parku Fieldorfa Nila, Parku Tysiąclecia i piaskownic. 29.06.2018r. W dniu kontroli stan higieniczno-sanitarny parków i piaskownic nie budził zastrzeżeń. Nie stwierdzono nieprawidłowości.
17. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Prawidłowa i efektywna realizacja projektu pn. "Z nową pracą w lepszą przyszłość". 29.06.2018r. - 31.07.2018r. Projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia, nie stwierdzono wydatków niekwalifikowanych.
18. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie Kontrola i ocena stanu sanitarnego Parku im. Narutowicza ul. Żabia. 24.08.2018r. W dniu kontroli stan higieniczno-sanitarny parku nie budził zastrzeżeń. Nie stwierdzono nieprawidłowości.
19. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Gospodarowanie środkami z dotacji udzielonej z budżetu państwa na działalność zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności w 2017 r. 19.07.2018r. - 10.08.2018r. Ocena pozytywna, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości. Podjęto działania w celu realizacji zaleceń.
20. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach Kontrola systemowa w Gminie Miasto Częstochowa pełniącej funkcję IP RIT RPO WSL, w zakresie:
 1. Odpowiednie funkcjonowanie systemu zarządzania i kontroli.
2. Wybór projektów.
3. Odpowiednie informacje dla beneficjentów.
4. Weryfikacja wdrożenia rekomendacji z kontroli systemowej nr KS/IV/2017.
05.09.2018r. - 14.09.2018r. Ocena pozytywna
21. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Częstochowie Realizacja warunków umów nieodpłatnego przekazania przez ANR nieruchomości niezabudowanych (stanowiących drogę). 14.09.2018r. Brak uwag
22. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie Ocena przestrzegania przepisów dotyczących higieny pracy i warunków  środowiska pracy. 24.09.2018r. Wydano decyzję dot. odnowienia dwóch pomieszczeń w budynku USC.
23. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach Projekt pn. "Plan Działań na rok 2017 w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna Działania 13.1 Pomoc Techniczna  - SPn." 30.10.2018r. - 31.10.2018r. Bez zastrzeżeń
24. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Kontrola wydawanych decyzji pozwoleń na budowę oraz poprawność zapisów w systemie RWDZ. 14.11.2018r. - 23.11.2018r. Ocena pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości
25. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach Projekt pn. "Częstochowa silna dzielnicami". 15.11.2018r. - 19.11.2018r. Projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.
26. Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach Prawna ochrona pracy. 27.11.2018r. - 14.01.2019r. Wydano zalecenia pokontrolne i podjęto działania w celu ich realizacji.
27. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach Projekt pn. "Uśmiechnięta szkoła". 12.12.2018r. - 14.12.2018r. Projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.
28. Archiwum Państwowe w Częstochowie Kontrola postępowania z dokumentacją kat. A gromadzoną w archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Częstochowie. 14.12.2018r. Wydano zalecenia pokontrolne i podjęto działania w celu ich realizacji.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane