W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Urzędzie Miasta Częstochowy w roku 2019

Wersja strony w formacie XML

Szczegółowe informacje dot. kontroli są udostępniane na wniosek na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(tj. Dz.U z 2018 r., poz. 1330 ze zmianami).

Lp. Nazwa podmiotu przeprowadzającego kontrolę Zakres kontroli Termin przeprowadzenia kontroli Efekt kontroli (ocena, zalecenia)
1 Archiwum Państwowe w Częstochowie Materiały archiwalne wchodzące do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacja niearchiwalna powstała i zgromadzona w Urzędzie Miasta Częstochowy bez względu na miejsce i tytuł prawny przechowywania tych materiałów lub dokumentacji w zakresie gromadzenia, ewidencjonowania, przechowywania, opracowywania, udostępniania i zabezpieczania materiałów archiwalnych oraz brakowania dokumentacji niearchiwalnej. 09.01.2019r. - 10.01.2019r. Ocena pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości. Podjęto działania w celu realizacji zaleceń pokontrolnych.
 2  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  Wykorzystanie w 2017 roku środków PFRON przekazanych według algorytmu na realizację zadań, wynikających z art.12a oraz z art.26e z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.  21.01.2019r. - 25.01.2019r.  W badanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.
 3  Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach  Projekt pn. "Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul.Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnna)".  28.01.2019r. - 11.02.2019r.  Wynik kontroli bez zastrzeżeń.
 4  Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach  Projekt pn. "Przebudowa budynku przy ul. Sułkowskiego 9 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Rodzinie".  28.01.2019r. - 19.02.2019r.  Wynik kontroli bez zastrzeżeń.
 5  Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach  Projekt pn. "Termomodernizacja Pływalni Krytej przy Alei Niepodległości 20/22 w Częstochowie".  14.02.2019r. - 05.03.2019r.  Wynik kontroli bez zastrzeżeń.
6 Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Kontrola problemowa w zakresie wydatków na kulturę fizyczną i sport. 26.02.2019r. - 12.03.2019r. Wydano zalecenia pokontrolne i podjęto działania w celu ich realizacji.
7 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Projekt pn. "Odwodnienie dzielnicy Grabówka". 11.03.2019r. - 15.03.2019r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w realizacji projektu, jedynie uchybienie dot. obowiązków informacyjnych. Zrealizowano wydane zalecenie pokontrolne.
8 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie Ocena przestrzegania przepisów dotyczących higieny pracy i warunków  środowiska pracy. Ocena realizacji zarządzeń wynikających z decyzji z dnia 18.10.2018 r. 27.05.2019r. PPIS potwierdził wykonanie decyzji w całości.
9 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego mniejszości narodowych. 31.05.2019r. - 17.07.2019r. Wydano zalecenia pokontrolne i podjęto działania w celu ich realizacji.
10 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie Kompleksowa kontrola wykonywania zadań obronnych w województwie śląskim. 11.06.2019r. Pozytywna ocena realizacji zadań, wyróżnienie w 3 obszarach kontrolowanej działalności.
11 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach Projekt pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie". 12.06.2019r. - 24.06 2019r. Wynik kontroli bez zastrzeżeń.
12 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie Ocena stanu sanitarnego Parku 3Maja, Parku Staszica, Piaskownice. 25.06.2019r. W dniu kontroli stan higieniczno-sanitarny parków i piaskownic nie budził zastrzeżeń. Nie stwierdzono nieprawidłowości.
13 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie Ocena stanu sanitarnego Parku Tysiąclecia, Fieldorfa Nila, Narutowicza, Piaskownic w Parku Tysiąclecia. 17.07.2019r W dniu kontroli stan higieniczno-sanitarny parków i piaskownic nie budził zastrzeżeń. Nie stwierdzono nieprawidłowości.
14 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach Projekt pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie - etap II". 19.07.2019r. - 12.08.2019r. Wynik kontroli z istotnymi zastrzeżeniami.
15 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Wsparcie rozwoju elektromobilności. 20.08.2019r. - 10.10.2019r.  Wydano zalecenia  pokontrolne i podjęto działania w celu ich realizacji.
16 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach Kontrola systemowa:  1. Wybór projektów.
2. Nieprawidłowości oraz zwalczanie nadużyć finansowych.
02.09.2019r. - 10.09.2019r. Działania w kontrolowanych obszarach oceniono pozytywnie z uchybieniami  i pozytywnie.
17 Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Realizacja zadań w ramach organizacji systemu wykrywania i alarmowania, realizacja zadań związanych z organizacją systemu wczesnego ostrzegania, gospodarowanie sprzętem obrony cywilnej oraz aktualizacji Bazy Szefa OC Arcus 2015. 27.09.2019r. Ocena pozytywna. Brak  zaleceń pokontrolnych.
18 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach Projekt pn. "Plan Działań na rok 2018 w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna Działania 13.1 Pomoc Techniczna  - SPn." 28.10.2019r. - 29.10.2019r. Wynik kontroli bez zastrzeżeń.
19 Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach Park im. 3-go Maja w Częstochowie - stan zachowania zabytku oraz przestrzeganie i stosowanie przez właściciela przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. 28.10.2019r. Wydano zalecenia pokontrolne i podjęto działania w celu ich realizacji.
20 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Zarządzanie długiem publicznym i płynnością jednostek sektora finansów publicznych. 06.11.2019r. - 06.12.2019r. Ocena pozytywna. Brak  uwag i wniosków.
21 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach Projekt pn. "Innowacje w częstochowskiej pomocy społecznej" 28.11.2019r. - 29.11.2019r. Wynik kontroli bez zastrzeżeń.
22 Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej na finansowanie zadań związanych z zakupem wyposażenia do domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. 09.12.2019r. - 20.12.2019r. Ocena pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości. Podjęto działania w celu realizacji zaleceń pokontrolnych.
23 Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Miasta Częstochowy. 16.12.2019r. - 20.03.2020r. Wydano zalecenia pokontrolne i podjęto działania w celu ich realizacji.
24 Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach Kontrola sanitarna w związku ze złożoną interwencją. 18.12.2019r. Usunięto stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane