W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Urzędzie Miasta Częstochowy w roku 2021

Szczegółowe informacje dot. kontroli są udostępniane na wniosek na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(tj. Dz.U z 2020 r., poz. 2176 ze zmianami).

*⁾ - kontrola przeprowadzona w trybie zdalnym

 

Lp. Nazwa podmiotu przeprowadzającego kontrolę Zakres kontroli Termin przeprowadzenia kontroli Efekt kontroli (ocena, zalecenia)
1 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach Projekt pn. "Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa"    *⁾ 11.01.2021 r - 25.01.2021 r. Wynik kontroli bez zastrzeżeń
2 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach Projekt pn. "Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie" *⁾  25.01.2021 r. - 08.04.2021 r. Wynik kontroli z istotnymi zastrzeżeniami
3 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach Projekt pn. "Częstochowa silna dzielnicami"  *⁾  5.03.2021 r. Projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia 
4 Śląski Urząd Wojewódzki  w Katowicach Przyjmowanie, rozpatrywanie oraz załatwianie skarg i wniosków. 11.03.2021 r. - 24.03.2021 r. Ocena pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości. Podjęto działania w celu realizacji zaleceń pokontrolnych
5 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Kontrola trwałości Projektu pn. "Odwodnienie dzielnicy Grabówka w Częstochowie" 

*⁾ 

22.03.2021 r. - 26.03.2021 r. Nie wniesiono uwag
6 Izba Administracji Skarbowej w Katowicach Projekt pn. "Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul.Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnna) 27.04.2021 r. - 02.07.2021 r. Nie wniesiono uwag
7 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach Projekt pn. "Przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie" 

*⁾ 

29.04.2021 r. - 27.05.2021 r. Wynik kontroli z nieistotnymi zastrzeżeniami
8 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach Projekt pn. "Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia poprzez modernizację części sieci oświetleniowej w Częstochowie" 

*⁾ 

05.05.2021 r. - 10.06.2021 r. Wynik kontroli z nieistotnymi zastrzeżeniami
9 Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach Oddział w Częstochowie Przestrzeganie  przepisów prawnej ochrony pracy 06.05.2021 r. - 13.05.2021 r. Podjęto działania w celu realizacji wniosków pokontrolnych
10 Departament Kontroli Zamówień Publicznych 
Urząd Zamówień Publicznych w Warszawie
Postępowanie wyjaśniające dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na zakup systemu EWID 2007  

*⁾ 

26.05.2021 r.  Nie stwierdzono podstaw uzasadniających przeprowadzenie kontroli
11 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach Projekt pn. "Zawodowa współpraca 2"  *⁾  16.06.2021 r. - 18.06.2021 r. Projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale występują uchybienia i potrzebne są usprawnienia
12 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach Projekt pn. "Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 38 przy ul. gen. Leopolda Okulickiego w Częstochowie" *⁾ 
25.06.2021 r. - 28.07.2021 r. Wynik kontroli z istotnymi zastrzeżeniami
13 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Projekt pn. "Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie"  *⁾  15.07.2021 r. - 13.08.2021 r. Nie stwierdzono naruszeń
14 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach Projekt pn. "Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa"  30.08.2021 r. Nie wniesiono uwag
15 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie Ocena przestrzegania przepisów dotyczących higieny pracy i warunków środowiska pracy w USC. 02.09.2021 r.  Wydano decyzję dot. odnowienia  pomieszczeń w budynku USC
16 Śląski Urząd Wojewódzki  w Katowicach Ocena prawidłowości i jednolitości stosowania przepisów, standardów i procedur  postępowania w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności. (kontrola w Powiatowym  Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Częstochowie)  

*⁾ 

06.09.2021 r. Ocena pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.  Podjęto działania w celu realizacji zaleceń pokontrolnych.
17 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach Kontrola systemowa w Gminie Miasto Częstochowa pełniącej funkcję Instytucji Pośredniczącej dla  RIT Subregionu Północnego  20.09.2021 r. - 24.09.2021 r. Ocena pozytywna 
18 Śląski Urząd Wojewódzki  w Katowicach Realizacja obowiązków wynikających z ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.   01.10.2021 r. - 17.12.2021 r. Ocena pozytywna
19 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach Projekt pn. "Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy" 21.10.2021 r. - 05.11.2021 r. Wynik kontroli bez zastrzeżeń
20 Śląski Urząd Wojewódzki  w Katowicach Wykorzystanie środków dotacji z budżetu państwa na  realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. 03.11.2021 r. - 05.11.2021 r. Czynności pokontrolne w toku
21 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach Projekt pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie - etap II" *⁾  03.12.2021 r. - 05.01.2022 r. Wynik kontroli bez zastrzeżeń
22 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach Projekt pn. "Plan Działania na rok 2020 w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna Działania 13.1 Pomoc Techniczna - S pn."  *⁾  17.12.2021 r. - 22.12.2021 r. Wynik kontroli bez zastrzeżeń
23 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie Ocena realizacji zarządzeń wynikających z decyzji nr NS-HP.44.2021 z dnia 23.09.2021 r. 21.12.2021 r. Potwierdzono wykonanie zarządzeń dotyczących kontroli PPIS z 02.09.2021 r.

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane