W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Informacja o rozpatrzonych petycjach w 2017r.


Ogólna liczba petycji rozpatrzonych w 2017 r.

Przedmiot składanych petycji

Sposób załatwienia petycji

13

Petycja w sprawie podjęcia działań w związku z zanieczyszczeniem powietrza powodowanym przez samochody posiadające wadliwe silniki

Poinformowano, iż przepisy nie dają podstaw do wystąpienia o odszkodowanie w zakresie wskazanym przez Pana bez określenia wielkości zaistniałej szkody.

Petycja wielokrotna w sprawie przywrócenia komunikacji tramwajowej w dzielnicy Północ

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o petycjach przekazano petycję do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia tj. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie.

Petycja w sprawie zmiany zapisów taryfy opłat MPK Sp. z o.o. wprowadzonej Zarządzeniem nr 2256/14 Prezydenta Miasta Częstochowy

 

Zarządzeniem nr 1804.2017 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 7 czerwca 2017 r. obowiązek posiadania „biletu zerowego” lub kasowania biletu elektronicznego dla osób powyżej 70 roku życia został zniesiony.

Petycja w sprawie odwodnienia ulic: Pirotechników i Harcerskiej

Budowa kanału deszczowego wraz ze studzienkami w ul. Harcerskiej w roku bieżącym nie jest możliwa, gdyż brak przedmiotowego zadania w obowiązującej w 2017 r. uchwale budżetowej. Budowa ul. Pirotechników i Harcerskiej będzie wnioskowana do projektu budżetu miasta Częstochowy na rok 2018.

Petycja w sprawie rewitalizacji ulicy Wieluńskiej

Poinformowano, że przebudowa ulicy Wieluńskiej będzie przedmiotem wniosku do budżetu miasta Częstochowy na rok 2018 w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. O ujęciu ww. zadania w wykazie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej i zabezpieczeniu na ten cel środków finansowych zadecyduje Rada Miasta podejmując stosowną uchwałę budżetową na 2018 rok.

Petycja w sprawie utworzenia w oficjalnym serwisie internetowym gminy baneru dot. mikroprzedsiębiorców.

Poinformowano, że gmina w sposób bieżący i ciągły zapewnia przedsiębiorcom dostęp do informacji, na bieżąco również informuje ich o wszelkich zmianach w przepisach i nowych ulgach oferowanych przez miasto. Dlatego też bezzasadne wydaje się zamieszczanie dodatkowego banneru na stronie Urzędu Miasta.

Petycja w sprawie przyznania prawa do ulgowych przejazdów komunikacją miejską osobom, które świadczyły pracę po 1956r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych oraz osobom, które nie wykonywały pracy na skutek represji politycznych

Poinformowano, że będą podejmowane działania mające na celu objęcie ulgami w komunikacji miejskiej coraz większej liczby grup społecznych i zawodowych w tym również osób, o których mowa w petycji doceniając ich wkład i zasługi w działalności na rzecz niepodległości państwa polskiego.

Petycja w sprawie dokonywania oceny przez profesjonalne gremium projektów inwestycyjnych dotyczących komunikacji tramwajowej.

Z uwagi na wpisanie układu urbanistycznego ciągu alei NMP do rejestru zabytków, ewentualna komunikacja tramwajowa na tym ciągu wymaga specjalnych, kosztownych rozwiązań. Zaproponowany kierunek rozwoju komunikacji tramwajowej może być brany pod uwagę w przyszłych działaniach miasta.

Petycja w sprawie utworzenia Zakładu Medycyny Sądowej na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.

Przekazano petycję do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji na podst. art 6 ust. 1 ustawy o petycjach

Petycja w sprawie przeprowadzenia referentum dot. przyłączenia gminy Wręczyca Wielka do miasta Częstochowy na prawach powiatu

Władzom miasta Częstochowy nie jest również znana inicjatywa przeprowadzenia referendum lokalnego z inicjatywy mieszkańców w sprawie połączenia miasta Częstochowy i gminy Wręczyca Wielka

Petycja w przystąpienia Częstochowy do Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym.

Przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne z mieszkankami i mieszkańcami, których celem będzie szeroko zakrojona dyskusja na temat równości. Zwieńczeniem tych prac będzie przedłożenie Radzie Miasta Częstochowy projektu uchwały o ewentualnym podpisaniu przez Częstochowę Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym

Petycja w sprawie zamontowania na ulicy Krakowskiej poprzecznych pasów zwalniających.

Poinformowano, że po wykonaniu projektu przez Miejski Zarząd Dróg i Transportu, a przed jego realizacją w terenie zostanie on przedstawiony do zaakceptowania Radzie Dzielnicy Stare Miasto

Petycja ws. wprowadzenia zakazu używania materiałów pirotechnicznych podczas imprez miejskich i sportowych

W przyszłym roku zaplanowane są konsultacje społeczne w zakresie pokazów pirotechnicznych w trakcie wydarzeń miejskich. Aby mogła w nich uczestniczyć jak największa liczba osób, niebawem rozpoczną się testy platformy internetowej, która posłuży zbieraniu głosów.

Powiadom znajomego