W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Miejska Rada Seniorów w Częstochowie

Miejska Rada Seniora Częstochowie

Miejska Rada Seniorów w Częstochowie została powołana Uchwałą nr  854/XLVIII/2014  w dniu 16 stycznia 2014 r.,  przyjęto statut, oraz zadania Miejskiej Rady Seniorów Częstochowie.
Głównym celem Miejskiej Rady Seniorów jest służenie seniorom poprzez reprezentowanie ich interesów wobec władz Miasta. Rada ma charakter opiniodawczy, konsultacyjny, doradczy i inicjatywny dla władz.

Zgodnie z zarządzeniem Nr 196.2019 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie powołania składu osobowego do Miejskiej Rady Seniorów, w skład Rady wchodzą:

1. Śp. Pani Elżbieta Kunicka Przewodnicząca Rady, przedstawiciel Prezydenta Miasta Częstochowy do dnia 7 grudnia 2020 r .
2. Pani Ewa Pachura – Wiceprzewodnicząca Rady, przedstawiciel Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej,
3. Pan Bogumił Dobosz – Sekretarz, przedstawiciel Rady Miasta Częstochowy.
4. Pani Elżbieta Jazłowiecka - Członek Rady,  przedstawiciel Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Stowarzyszeniu Częstochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku.
5. Pani Krystyna Karlak- Członek Rady, przedstawiciel Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie.
6.Pani Czesława Konieczna- Członek Rady, przedstawiciel Prezydenta Miasta Częstochowy.
7. Pan Andrzej Lewandowski - Członek Rady, przedstawiciel Rady Miasta Częstochowy.
8. Pan Witold Mackiewicz- Członek Rady, przedstawiciel Ogólnopolskiego Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Dziennikarstwa Obywatelskiego
9. Pani Elżbieta Markowska- Członek Rady, przedstawiciel Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki.

10. Pan Maciej Rudlicki - Członek Rady, przedstawiciel Stowarzyszenia „Pokolenia” Zarząd Miasta i Powiatu.
11. Śp. Pan Waldemar Świerczyński- Członek Rady, przedstawiciel Częstochowskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego ,,Jozue" - do 14 sierpnia 2019 r.
12. Pan Jerzy Zając- Członek Rady, przedstawiciel Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.

Miejska Rada działa w następujących obszarach:
- zapobieganie i przełamywanie marginalizacji seniorów,
- wspieranie aktywności ludzi starszych,
- profilaktyka i promocja zdrowia seniorów,
- przełamywanie stereotypów na temat seniorów i starości oraz budowanie ich autorytetu,
- rozwój form wypoczynku, dostępu do edukacji i kultury,
- mieszkalnictwo dla seniorów.
 
Do zadań Rady należy:
- ścisła współpraca z władzami Miasta przy rozstrzyganiu o istotnych oczekiwaniach i potrzebach ludzi starszych,
- przedstawianie propozycji w zakresie ustalania priorytetowych zadań w perspektywie krótko- i długookresowej oraz inicjowanie działań na rzecz seniorów,
- monitorowanie potrzeb seniorów również w zakresie ochrony zdrowia dla seniorów,
- wydawanie opinii i formułowanie wniosków, służących rozwojowi działalności na rzecz seniorów,
- zgłaszanie uwag do aktów prawa miejscowego dotyczące seniorów,
inicjowanie działań mających na celu upowszechnianie współpracy Miasta Częstochowy ze środowiskiem osób starszych,
- informowanie społeczności miasta o szczególnych kierunkach działalności podejmowanych przez służby miejskie i partnerów pozarządowych na rzecz środowiska seniorów,
- upowszechnianie wiedzy o możliwościach osób starszych, ich potencjale społecznym, ale także potrzebach i oczekiwaniach, a więc konieczności realnego wpływu na decyzje podejmowane przez władze lokalne, w tym w szczególności na jakość wszelkich usług, oferowanych z myślą o seniorach.

W skład Rady wchodzi od 7 do 12 seniorów, w tym:
do 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych, które działających na rzecz środowiska osób starszych,
3 przedstawicieli Uniwersytetów Trzeciego Wieku, po 1 osobie z każdego Uniwersytetu,
2 przedstawicieli Rady Miasta,
2 przedstawicieli Prezydenta Miasta Częstochowy.
Członkowie Rady pełnia swe funkcje społecznie.

Dyżur Przewodniczącego Miejskiej Rady Seniorów
W każdą drugą środę miesiąca Wiceprzewodnicząca Przewodniczącej Miejskiej Rady Seniorów w Częstochowie Pani Ewa Pachura pełni dyżur w Urzędzie Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 pokój 108 (I piętro) w godz. 14:30 – 15:30 (poza wakacjami) po wcześniejszym zgłoszeniu w Wydziale Polityki Społecznej pod numerem tel. 34 370 76 12

Obsługę kancelaryjno-biurową Miejskiej Rady Seniorów zapewnia:  

Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul.Śląska 11/13 pok. 412
tel. 34 370 76 12
 

1. Uchwała nr  854/XLVIII/2014  w dniu 16 stycznia 2014 r.
2. Zarządzenie Nr 196.2019 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 5 marca 2019 r.

Powiadom znajomego