W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Obwieszczenie w sprawie zmiany uchwały Nr 601.XLIV.2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie, w dzielnicy Zawodzie – Dąbie, w rejonie ulic: Legionów i Kusięckiej.

Obowiązuje od 15. 10. 2021 r. do 08. 11. 2021 r.

OBWIESZCZENIE

w sprawie zmiany uchwały Nr 601.XLIV.2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie, w dzielnicy Zawodzie – Dąbie, w rejonie ulic: Legionów i Kusięckiej

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jt. Dz.U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jt. Dz.U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Częstochowy Uchwały Nr 681.XLIX.2021 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 601.XLIV.2021 z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie, w dzielnicy Zawodzie - Dąbie, w rejonie ulic: Legionów i Kusięckiej przyjętego Uchwałą Nr 862/XLIX/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 lutego 2014 r.z późn. zm. (jt.Dz.Urz. Woj. Śląskiego z 2020 r., poz. 4288). Przedmiotem uchwały Nr 681.XLIX.2021 jest rozszerzenie o część tekstową, zakresu zmiany planu dla terenów położonych przy ul. Strefowej, oznaczonych symbolami: PU2, PU5, PU9 i IT2.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planu miejscowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 listopada 2021 r. 

Wnioski należy przesłać do Urzędu Miasta Częstochowy w formie papierowej na adres: Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: info@czestochowa.um.gov.pl. Formularz do wypełnienia zamieszczony jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Częstochowy, w zakładce „Poradnik interesanta” – Kategoria sprawy: Planowanie przestrzenne – Nazwa sprawy: PP003 - Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego składany po ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię albo nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest  Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia złożonego wniosku. Każdy ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Częstochowy, w zakładce „Poradnik interesanta” – Kategoria sprawy: Planowanie przestrzenne – Nazwa sprawy: PP003 - Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego składany po ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego – Klauzula informacyjna.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Częstochowy w sprawie rozpatrzenia wniosków zostanie opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Częstochowy https://bip.czestochowa.pl, w zakładce „PREZYDENT MIASTA” – Zarządzenia. 

Z up. Prezydenta Miasta
Bartłomiej Sabat
Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane