W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

AAB012 - Zgłoszenie budowy tymczasowego obiektu budowlanego

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy administracja architektoniczno-budowlana
Komórka odpowiedzialna Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej

Treść

I. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego;
 • Inne przepisy szczególne i akty wykonawcze uwzględniające rodzaj inwestycji i jej lokalizację;
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

II. Wymagane wnioski i oświadczenia:

 • wniosek zgłoszenia budowy tymczasowego obiektu budowlanego (PB-8) - F-AAB0121
  do pobrania: F-AAB0121.doc,   F-AAB0121.pdf

  Zgodnie z art. 37a ust 1 w zw. z ust. 1a z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.) wniosek może być wniesiony w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego.
  Formularz wniosku w formie dokumentu elektronicznego należy wypełnić za pośrednictwem strony internetowej Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego udostępnionej pod adresem elektronicznym  
  https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5) - F-AAB0122
  do pobrania: F-AAB0122.doc,   F-AAB0122.pdf

III. Wymagane załączniki do wniosku:

 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej;
 •  mapa zasadnicza do celów opiniodawczych;
 • opis określający rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych - 2 egzemplarze, w tym zaopatrzenie w media;
 • odpowiednie szkice lub rysunki określające budowę, roboty budowlane np. rzuty, przekroje, szczegóły, elewacje, podłączenia mediów, zdjęcia,...... - 2 egzemplarze;
 • pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami odrębnymi wydane przez np.: 
  • Miejski Zarząd Dróg, Miejski Zespół Uzgodnień Dokumentacji Projektowej,
  • Sanepid, bhp, p.poż., Wojewódzki Konserwator Zabytków,
  • wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,
  • uzgodnienia w zakresie infrastruktury technicznej, zaopatrzenie w media.

IV. Wymagane dokumenty do wglądu:

 • brak

V. Opłaty:

 • W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

VI. Termin załatwienia sprawy:

 • miesiąc

VII. Jednostka odpowiedzialna:

 • Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej 

VIII. Miejsce załatwienia sprawy:

 • ul. Śląska 11/13, Parter - hol, Biuro Obsługi Interesanta stanowisko C
  tel.: 34 37-07-208 
  e-mail: aab@czestochowa.um.gov.pl

IX. Godziny pracy:

 • od poniedziałku do piątku: 730 - 1530

X. Tryb odwoławczy:

 • Odwołanie do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Częstochowy w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

XI. Uwagi:

 • Budownictwo mieszkaniowe zwolnione jest z opłat w razie wydania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku.
 • Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Interesanta (stanowisko nr C, tel. 34 3707-208).

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane