Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Rada Miasta Częstochowy V kadencji - LVII zwyczajna Sesja RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r. z późniejszymi zmianami)

zwołuję

na dzień  15 marca (poniedziałek) 2010 roku o godz. 9:00
w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 w Częstochowie

LVII zwyczajną Sesję
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z następującym porządkiem obrad:
1.    Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.    Powołanie sekretarzy obrad.
3.    Zmiany w porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu obrad LV i LVI Sesji Rady Miasta Częstochowy.
5.    Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Częstochowy.
6.    Informacja bieżąca p.f. Prezydenta Miasta Częstochowy.
7.    Pytania radnych.
8.    Interpelacje radnych.
9.    Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
10.    Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Częstochowy za 2009 rok.
11.    Rozpatrzenie informacji z działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie oraz Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego na terenie Miasta Częstochowy w roku 2009.
12.    Rozpatrzenie informacji o Stanie Bezpieczeństwa Sanitarnego Miasta Częstochowy w 2009 roku.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na prawach powiatu na 2010 rok. (BR.21/LVII/10)
14.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Częstochowskiemu na realizację zadań związanych z ustaleniem wysokości odszkodowań za nieruchomości nabyte z mocy prawa na rzecz Gminy Częstochowa. (BR.16/LVII/10)
15.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu na realizację zadań związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Częstochowa. (BR.17/LVII/10)
16.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu miasta Częstochowy w 2010 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. (BR.15/LVII/10)
17.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży budynków mieszkalnych typu „segment” położonych w Częstochowie przy ul. Legionów 9, ul. Faradaya 60, ul. Jasnej 2, ul. Legionów 5. (BR.9/LVII/10)
18.    Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. w Częstochowie poprzez wniesienie aportu rzeczowego oraz wkładu pieniężnego. (BR.8/LVII/10)
19.    Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad umarzania, odraczania i rozkładania na raty wierzytelności Gminy Miasta Częstochowy oraz podległych jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Częstochowy z tytułu niepodatkowych należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny. (BR.11/LVII/10)
20.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 439/XXXIX/2009 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego Gminy Miasta Częstochowy. (BR.10/LVII/10)
21.    Podjęcie uchwały w sprawie reorganizacji Miejskiego Zarządu Dróg. (BR.5/LVII/10)
22.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zarządowi Dróg i Transportu w Częstochowie. (BR.6/LVII/10)
23.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 327/XXIX/2008 Rady Miasta Częstochowy z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie taryfy opłat za usługi przewozowe lokalnym transportem zbiorowym w Częstochowie powierzone do realizacji przez Gminę Częstochowa oraz kategorie osób uprawnionych do ulg za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym w Częstochowie powierzone do realizacji przez Gminę Częstochowa. (BR.7/LVII/10)
24.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 351/XLV/93 Rady Miasta Częstochowy z dnia 1 lipca 1993 roku w sprawie przystąpienia do Związku Gmin Jurajskich. (BR.13/LVII/10)
25.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy. (BR.4/LVII/10)
26.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Częstochowie. (BR.14/LVII/10)
27.    Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Częstochowy do zatwierdzenia projektu pt.: „Nowe praktyki – Dobre wyniki. Program Praktyk Pedagogicznych podnoszących jakość kształcenia przyszłej kadry nauczycielskiej” w ramach Priorytetu III „Wysoka jakość systemu edukacji” Działanie 3.3 „Poprawa jakości kształcenia” Poddziałanie 3.3.2 „Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli – projekty konkursowe” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny. (BR.19/LVII/10)
28.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 413/XXX/2000 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 sierpnia 2000 r. w sprawie powołania Samorządowego Ośrodka Doskonalenia z siedzibą w Częstochowie i utworzenia środka specjalnego (z późniejszymi zmianami). (BR.3/LVII/10)
29.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 343/XXIX/2008 Rady Miasta Częstochowy z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród organu prowadzącego pod nazwą „Nagroda Prezydenta Miasta Częstochowy i Dyrektorów szkół, przedszkoli oraz innych oświatowych jednostek organizacyjnych Miasta Częstochowy dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze”. (BR.18/LVII/10)
30.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i środków finansowych przeznaczonych na ich realizację w 2010 r. (BR.20/LVII/10)
31.    Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie. (BR.12/LVII/10)
32.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Częstochowy na rok 2010. (BR.2/LVII/10)
33.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana A. R. na działania Prezydenta Miasta Częstochowy. (BR.1/LVII/10)
34.    Odpowiedzi na interpelacje.
35.    Wolne wnioski i oświadczenia.
36.    Zamknięcie obrad LVII zwyczajnej Sesji Rady Miasta Częstochowy.


Przewodnicząca
Rady Miasta Częstochowy
(-) Ewa Pachura

Załączniki

Protokół doc, 457 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij