Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Rada Miasta Częstochowy V kadencji - LIX zwyczajna Sesja RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r. z późniejszymi zmianami)

zwołuję

na dzień  26 kwietnia (poniedziałek) 2010 roku o godz. 9:00
w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 w Częstochowie

LIX zwyczajną Sesję
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z następującym porządkiem obrad:
1.    Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.    Powołanie sekretarzy obrad.
3.    Zmiany w porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu obrad LVII i LVIII Sesji Rady Miasta Częstochowy.
5.    Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Częstochowy.
6.    Informacja bieżąca p.f. Prezydenta Miasta Częstochowy.
7.    Pytania radnych.
8.    Interpelacje radnych.
9.    Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
10.    Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Częstochowy za rok 2009 i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2009 dla Prezydenta Miasta Częstochowy. (BR.24/LIX/10)
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na prawach powiatu na 2010 rok. (BR.29/LIX/10)
12.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy w zakresie świadczenia usługi monitoringu ruchu drogowego oraz obsługi technicznej urządzenia do samoczynnego pomiaru i rejestracji prędkości pojazdów oraz w zakresie realizacji usług polegających na organizacji i prowadzeniu biura wraz z zatrudnieniem pracowników biurowych i opracowywaniem dokumentów w związku ze stwierdzonymi za pomocą urządzenia do samoczynnego pomiaru i rejestracji prędkości pojazdów wykroczeniami drogowymi na terenie gminy Miasta Częstochowy. (BR.33/LIX/10)
13.    Informacja Państwowego Inspektora Pracy w Częstochowie nt. przestrzegania przepisów prawa pracy przez pracodawców z terenu Miasta Częstochowy.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry usytuowanego w Częstochowie przy Alei Kościuszki 1. (BR.2/LIX/10)
15.    Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry usytuowanego w Częstochowie przy ul. Czartoryskiego 17. (BR.3/LIX/10)
16.    Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry usytuowanego w Częstochowie przy Alei Wolności 16. (BR.4/LIX/10)
17.    Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry usytuowanego w Częstochowie przy ul. Garibaldiego 18. (BR.5/LIX/10)
18.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie oraz udzielenie bonifikaty w wysokości 15 % od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Częstochowie przy ul. Wyszyńskiego 14/16. (BR.14/LIX/10)
19.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 647/LVII/2010 Rady Miasta Częstochowy z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania, odraczania i rozkładania na raty wierzytelności Gminy Miasta Częstochowy oraz podległych jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Częstochowy z tytułu niepodatkowych należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny. (BR.20/LIX/10)
20.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Częstochowskiemu na realizację zadań związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Częstochowa. (BR.13/LIX/10)
21.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poręczenia kredytu finansowego na budowę budynku mieszkalnego dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. (BR.26/LIX/10)
22.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poręczenia kredytu finansowego na budowę budynku mieszkalnego dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. (BR.27/LIX/10)
23.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dofinansowania dla Marszałka Województwa Śląskiego na zorganizowanie XX Sympozjum Jurajskiego „Człowiek i przyroda Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej”. (BR.32/LIX/10)
24.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy w zakresie świadczenia na rzecz Urzędu Miasta Częstochowy usług pocztowych na terenie Gminy Miasta Częstochowy. (BR.10/LIX/10)
25.    Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawiania wspólnotom mieszkaniowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Częstochowy przylegających do nieruchomości tych wspólnot. (BR.11/LIX/10)
26.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 447/XXXIII/2004 Rady Miasta Częstochowy z dnia 5 lipca 2004 roku w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi. (BR.21/LIX/10)
27.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Zawodzie – Dąbie w rejonie Alei Pokoju oraz ulic: Szpitalnej i Brzegowej. (BR.23/LIX/10)
28.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Częstochowie bonifikaty od opłaty rocznej za trwały zarząd nieruchomościami gruntowymi zabudowanymi. (BR.12/LIX/10)
29.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zarządowi Dróg i Transportu w Częstochowie. (BR.22/LIX/10)
30.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy placowi w Częstochowie. (BR.7/LIX/10)
31.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi w Częstochowie. (BR.8/LIX/10)
32.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w Częstochowie. (BR.9/LIX/10)
33.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 962/LIX/2006 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania. (BR.25/LIX/10)
34.    Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania. (BR.28/LIX/10)
35.    Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Częstochowy do przystąpienia do realizacji zadania pn. „Przygotowanie e-informacji kulturalnej gmin i powiatów do integracji z regionalnymi portalami kultury i turystyki województwa śląskiego”. (BR.31/LIX/10)
36.    Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Częstochowy do zatwierdzenia projektu pt.: „Edukacyjne SOS w nauczaniu przedmiotów ścisłych” w ramach Priorytetu III „Wysoka jakość systemu edukacji” Działanie 3.5 „Projekty innowacyjne” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny. (BR.15/LIX/10)
37.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 602/LXII/2005 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Częstochowa (z późn. zm.). (BR.30/LIX/10)
38.    Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia przez Gminę Miasto Częstochowa porozumienia z Powiatem Częstochowskim dotyczącego procedur adopcyjnych. (BR.17/LIX/10)
39.    Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia przez Gminę Miasto Częstochowa porozumienia z Powiatem Radomszczańskim dotyczącego procedur adopcyjnych. (BR.18/LIX/10)
40.    Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia przez Gminę Miasto Częstochowa porozumienia z Powiatem Lublinieckim, dotyczącego procedur adopcyjnych. (BR.19/LIX/10)
41.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie. (BR.16/LIX/10)
42.    Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Młodzieżowej Rady Miasta Częstochowy za 2009 rok.
43.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 7/II/2006 Rady Miasta Częstochowy z dnia 4 grudnia 2006 roku w sprawie określenia składów osobowych Komisji Rady Miasta. (BR.1/LIX/10)
44.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana J. C. na działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie. (BR.6/LIX/10)
45.    Odpowiedzi na interpelacje.
46.    Wolne wnioski i oświadczenia.
47.    Zamknięcie obrad LIX zwyczajnej Sesji Rady Miasta Częstochowy.


Przewodnicząca
Rady Miasta Częstochowy
(-) Ewa Pachura

Załączniki

Protokół doc, 591 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij