Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Rada Miasta Częstochowy V kadencji - LXIII zwyczajna Sesja RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r. z późniejszymi zmianami)

zwołuję

na dzień  25 sierpnia (środa) 2010 roku o godz. 9 00
w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 w Częstochowie

LXIII zwyczajną Sesję
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.Powołanie sekretarzy obrad.
3.Zmiany w porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu obrad LXII Sesji Rady Miasta Częstochowy.
5.Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Częstochowy.
6.Informacja bieżąca p.f. Prezydenta Miasta Częstochowy.
7.Pytania radnych.
8.Interpelacje radnych.
9.Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na prawach powiatu na 2010 rok. (BR.22/LXIII/10)
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 700/LXII/2010 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. (BR.18/LXIII/10)
12.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji za pierwsze półrocze o przebiegu wykonania budżetu miasta Częstochowy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury, dla których miasto jest organem założycielskim. (BR.24/LXIII/10)
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały 556/XLVII/2009 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 października 2009 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Częstochowy na lata 2010-2016. (BR.16/LXIII/10)
14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 666/LIX/2010 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia poręczenia kredytu finansowego na budowę budynku mieszkalnego dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. (BR.7/LXIII/10)
15.Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry usytuowanego w Częstochowie przy Alei Kościuszki 1. (BR.25/LXIII/10)
16.Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Mirów w rejonie ulic: Komornickiej, Mirowskiej,  Mstowskiej, Mącznej i granicy miasta.   (BR.23/LXIII/10)
17.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Częstochowie przy ul. Połanieckiej 30a. (BR.4/LXIII/10)
18.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Rodzinnemu Domowi Dziecka nr 5 w Częstochowie bonifikaty od opłaty rocznej za trwały zarząd nieruchomością gruntową zabudowaną. (BR.5/LXIII/10)
19.Podjęcie uchwały w sprawie trybu przyznawania dotacji w roku 2010 na zadania polegające na modernizacji systemów grzewczych w lokalach mieszkalnych i termomodernizacji budynków wielomieszkaniowych w dzielnicy Dźbów w Częstochowie. (BR.21/LXIII/10)
20.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia okazjonalnych uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Częstochowie.(BR.10/LXIII/10)
21.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały numer 428/XXXIII/2004 Rady Miasta Częstochowy z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i publicznych szkół podstawowych w Częstochowie, w których to szkołach od 1 września 2004 r. będą utworzone oddziały przedszkolne dla dzieci 6-letnich w celu odbycia rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego. (BR.15/LXIII/10)
22.Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu postępowania w zakresie finansowego wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego.     (BR.23/LXII/10)
23.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 658/LVII/2010 Rady Miasta Częstochowy z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i środków finansowych przeznaczonych na ich realizację w 2010 r. (BR.17/LXIII/10)
24.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. (BR.14/LXIII/10)
25.Podjęcie uchwały w sprawie reorganizacji Pogotowia Opiekuńczego w Częstochowie. (BR.8/LXIII/10)
26.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Częstochowie. (BR.6/LXIII/10)
27.Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przekształcenia Szpitala Chorób Wewnętrznych „Hutniczy” w Częstochowie. (BR.1/LXIII/10)
28.Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Rejonowej w Rudzie Śląskiej przy ul. Solidarności 12. (BR.2/LXIII/10)
29.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 594/XLVII/01 Rady Miasta Częstochowy z dnia 18 czerwca 2001 roku w sprawie zasad i warunków używania Herbu Miasta Częstochowy zmienionej Uchwałą Nr 768/LVIII/02 z dnia 31 stycznia 2002 roku Rady Miasta Częstochowy w sprawie zmiany Uchwały Nr 594/XLVII/01 Rady Miasta Częstochowy z dnia 18 czerwca 2001 roku w sprawie zasad i warunków używania Herbu Miasta Częstochowy. (BR.3/LXIII/10)
30.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Częstochowy do przystąpienia do realizacji zadania pn. „Prawo dla obywatela”. (BR.19/LXIII/10)
31.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. (BR.20/LXIII/10)
32.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 962/LIX/2006 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania (z późn. zm.).(BR.9/LXIII/10)
33.Przyjęcie stanowiska w sprawie Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego na lata 2010 – 2020.
34.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana G. W. na bezczynność Prezydenta Miasta Częstochowy. (BR.11/LXIII/10)
35.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana G. W. na bezczynność Prezydenta Miasta Częstochowy. (BR.12/LXIII/10)
36.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana G. W. na bezczynność Prezydenta Miasta Częstochowy. (BR.13/LXIII/10)
37.Odpowiedzi na interpelacje.
38.Wolne wnioski i oświadczenia.
39.Zamknięcie obrad LXIII zwyczajnej Sesji Rady Miasta Częstochowy.


Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Częstochowy
(-) Zdzisław Wolski

Załączniki

Protokół doc, 626 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij