Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Rada Miasta Częstochowy V kadencji - LXIV zwyczajna Sesja RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r. z późniejszymi zmianami)

zwołuję

na dzień  20 września (poniedziałek) 2010 roku o godz. 9:00
w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 w Częstochowie

    LXIV zwyczajną Sesję
    RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z następującym porządkiem obrad:
1.    Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.    Powołanie sekretarzy obrad.
3.    Zmiany w porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu obrad LXIII Sesji Rady Miasta Częstochowy.
5.    Informacja bieżąca Przewodniczącej Rady Miasta Częstochowy.
6.    Informacja bieżąca p.f. Prezydenta Miasta Częstochowy.
7.    Pytania radnych.
8.    Interpelacje radnych.
9.    Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
10.    Informacja p.f. Prezydenta Miasta Częstochowy o przebiegu wykonania budżetu miasta Częstochowy za I półrocze 2010.
11.    Informacja p.f. Prezydenta Miasta Częstochowy na temat funkcjonowania samorządowych placówek oświatowych w mieście Częstochowa.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na prawach powiatu na 2010 rok. (BR.2/LXIV/10)
13.    Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 701/LXII/2010 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie założeń do projektu budżetu miasta Częstochowy na 2011 r. (BR.3/LXIV/10)
14.    Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sobuczynie poprzez wniesienie wkładu pieniężnego. (BR.6/LXIV/10)
15.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży oraz przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości położonej w Częstochowie przy ul. Łukasińskiego 42/48. (BR.15/LXIV/10)
16.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Częstochowy na lata 2011-2015”. (BR.11/LXIV/10)
17.    Podjęcie uchwały w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi i garażami. (BR.9/LXIV/10)
18.    Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. (BR.10/LXIV/10)
19.    Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 662/LIX/2010 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy w zakresie świadczenia usługi monitoringu ruchu drogowego oraz obsługi technicznej urządzenia do samoczynnego pomiaru i rejestracji prędkości pojazdów oraz w zakresie realizacji usług polegających na organizacji i prowadzeniu biura wraz z zatrudnieniem pracowników biurowych i opracowywaniem dokumentów w związku ze stwierdzonymi za pomocą urządzenia do samoczynnego pomiaru i rejestracji prędkości pojazdów wykroczeniami drogowymi na terenie gminy Miasta Częstochowy. (BR.12/LXIV/10)
20.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 327/XXIX/2008 Rady Miasta Częstochowy z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie taryfy opłat za usługi przewozowe  lokalnym transportem zbiorowym w Częstochowie powierzone do realizacji przez Gminę Częstochowa oraz kategorie osób uprawnionych do ulg za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym w Częstochowie powierzone do realizacji przez Gminę Częstochowa. (BR.1/LX/10)
21.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Częstochowa do prowadzenia zadań w zakresie kształcenia uczniów z Gmin: Sulmierzyce, Wręczyca Wielka, Żytno w Zespole Gimnazjów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Częstochowie przy ul. Krakowskiej 29. (BR.4/LXIV/10)
22.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 602/XLII/2005 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Częstochowa. (BR.7/LXIV/10)
23.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany do statutu Żłobka Miejskiego z siedzibą przy Alei Armii Krajowej 66a w Częstochowie z filią przy ul. Sportowej 34a w Częstochowie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 278/XXIII/2003 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie reorganizacji Żłobków Miejskich polegającej na likwidacji Żłóbka Miejskiego Nr 1 z siedzibą przy ul. Sportowej 34a w Częstochowie, Żłobka Miejskiego Nr 2 z siedzibą przy Alei Armii Krajowej 66a w Częstochowie, Żłobka Miejskiego Nr 3 z siedzibą przy ul. Focha 71a w Częstochowie oraz utworzenia Żłobka Miejskiego z siedzibą przy Alei Armii Krajowej 66a w Częstochowie z filią przy ul. Sportowej 34a w Częstochowie i nadania statutu (z późn. zm.). (BR.8/LXIV/10)
24.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Hala sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużlowej w Częstochowie” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i dla zabezpieczenia roszczeń dotyczących zwrotu tych środków na wystawienie weksla „in blanco”. (BR.5/LXIV/10)
25.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Częstochowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. (BR.13/LXIV/10)
26.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu konsultacji z Częstochowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. (BR.14/LXIV/10)
27.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wypowiedzenie warunków pracy i płacy radnemu Miasta Częstochowy Januszowi Adamkiewiczowi zatrudnionemu na stanowisku zastępcy ordynatora Oddziału Położniczo – Ginekologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie. (BR.1/LXIV/10)
28.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Ogólnopolskiego Zrzeszenia Emerytów i Rencistów na działania Prezydenta Miasta Częstochowy. (BR.16/LXIV/10)
29.    Odpowiedzi na interpelacje.
30.    Wolne wnioski i oświadczenia.
31.    Zamknięcie obrad LXIV zwyczajnej Sesji Rady Miasta Częstochowy.


Przewodnicząca Rady
Miasta Częstochowy
(-) Ewa Pachura

Załączniki

Protokół doc, 539 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij