W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Rada Miasta Częstochowy IV kadencji - Sesja LVII zwyczajna Sesja RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

Godzina od: 09:00
Porządek

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Powołanie sekretarzy obrad.
3. Zmiany w porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu obrad LVI Sesji Rady Miasta Częstochowy.
5. Informacja bieżąca Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy.
6. Informacja bieżąca Prezydenta Miasta Częstochowy.
7. Interpelacje radnych.
8. Pytania radnych.
9. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
10. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Częstochowy za rok 2005 i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Częstochowy za rok 2005. (BR.27/LVII/06)
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2006 r. (BR.26/LVII/06)
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym. (BR.13/LVII/06)
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 869/LIV/2006 z dnia
23 stycznia 2006 roku w sprawie taryfy opłat za usługi przewozowe lokalnym transportem zbiorowym w Częstochowie powierzone do realizacji przez Gminę Częstochowa (z późniejszymi zmianami). (BR.9/LVII/06)
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 869/LIV/2006 z dnia
23 stycznia 2006 roku w sprawie taryfy opłat za usługi przewozowe lokalnym transportem zbiorowym w Częstochowie powierzone do realizacji przez Gminę Częstochowa (z późniejszymi zmianami). (BR.12/LVII/06)
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska w likwidacji, ul. Zana 6 w Częstochowie, sporządzonego na dzień zakończenia likwidacji, tj. na 30 listopada 2005 r. (BR.2/LVII/06)
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Przychodni Lekarskiej ul. Orłowskiego 5 w Częstochowie w likwidacji, sporządzonego na dzień zakończenia likwidacji, tj. na 31 grudnia 2005 r. (BR.3/LVII/06)
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska ul. Nadrzeczna 34/40 w Częstochowie w likwidacji, sporządzonego na dzień zakończenia likwidacji, tj. na 31 grudnia 2005 r. (BR.4/LVII/06)
18. Podjęcie uchwały w sprawie trybu przyznawania dofinansowania w roku 2006 z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadań wynikających z Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Częstochowy polegających na usuwaniu wyrobów budowlanych zawierających azbest z indywidualnych budynków mieszkalnych i gospodarczych. (BR.14/LVII/06)
19. Podjęcie uchwały w sprawie trybu przyznawania dofinansowania w 2006 r.
z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania wynikające z Programu Ochrony Powietrza polegające na modernizacji systemów grzewczych w lokalach mieszkalnych na terenie miasta Częstochowy. (BR.15/LVII/06)
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 890/LVI/2006 Rady Miasta Częstochowy z dnia 27 lutego 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do dzierżawy w drodze ofertowego przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Częstochowa położonej w Częstochowie u zbiegu ulic Św. Jadwigi i Kordeckiego. (BR.23/LVII/06)
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 816/LXII/02 Rady Miasta Częstochowy z dnia 16 maja 2002 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Częstochowa. (BR.24/LVII/06)
22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu miasta Częstochowy w 2006 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. (BR.1/LVII/06)
23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych "typu segment" położonych w Częstochowie przy
ul. Faradaya, ul. Granitowej, ul. Jasnej, ul. Legionów. (BR.16/LVII/06)
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 689/LIV/01 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 listopada 2001 roku w sprawie nadania Statutu Teatrowi im. Adama Mickiewicza w Częstochowie, zmienionej uchwałą
Nr 351/XXX/2004 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 kwietnia 2004 roku. (BR.17/LVII/06)
25. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miasta Częstochowy nr 557/XLIII/01 z dnia 19 kwietnia 2001 roku w sprawie przyjęcia Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
(z późniejszymi zmianami). (BR.19/LVII/06)
26. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i środków finansowych przeznaczonych na ich realizację w 2006 roku. (BR.20/LVII/06)
27. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów uczelni wyższych zameldowanych na terenie Miasta Częstochowy. (BR.21/LVII/06)
28. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia przez Gminę Częstochowa własnego wkładu do projektów stypendialnych w ramach działania 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 współfinansowanych z europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych. (BR.22/LVII/06)
29. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Miejskiemu Przedszkolu nr 15 przy ul. Michałowskiego 32 w Częstochowie. (BR.18/LVII/06)
30. Przyjęcie sprawozdania z działalności Młodzieżowej Rady Miasta Częstochowy za rok 2005.
31. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w 2005 roku. (BR.25/LVII/06)
32. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 15/III/2002 Rady Miasta Częstochowy z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczących i Wiceprzewodniczących Komisji Rady Miasta Częstochowy. (BR.11/LVII/06)
33. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani E. W. na działania Prezydenta Miasta Częstochowy. (BR.5/LVII/06)
34. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani J. Z. na działania Prezydenta Miasta Częstochowy. (BR.6/LVII/06)
35. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani E. C. na działania Prezydenta Miasta Częstochowy. (BR.7/LVII/06)
36. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Z. O. na działania Prezydenta Miasta Częstochowy. (BR.8/LVII/06)
37. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani B. Z. na działania Prezydenta Miasta Częstochowy. (BR.10/LVII/06)
38. Odpowiedzi na interpelacje.
39. Wolne wnioski i oświadczenia.
40. Zamknięcie obrad LVII zwyczajnej Sesji Rady Miasta Częstochowy.


Ogłoszenie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 z 2001 r. z późniejszymi zmianami)

zwołuję

na dzień 27 marca (poniedziałek) 2006 roku o godz. 900
w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 w Częstochowie

LVII zwyczajną Sesję RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

Przewodniczący
Rady Miasta Częstochowy
(-) Ryszard Szczuka

Załączniki

Protokół doc, 463 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane