W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Rada Miasta Częstochowy IV kadencji - Sesja LX zwyczajna Sesja RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

Godzina od: 09:00
Porządek

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Powołanie sekretarzy obrad.
3. Zmiany w porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu obrad LIX Sesji Rady Miasta Częstochowy.
5. Informacja bieżąca Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy.
6. Informacja bieżąca Prezydenta Miasta Częstochowy.
7. Pytania radnych.
8. Interpelacje radnych.
9. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na prawach powiatu na 2006 r. (BR.17/LX/06)
11. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla potrzeb połączenia komunikacyjnego projektowanego węzła drogowego na drodze krajowej Nr 1 (Aleja Wojska Polskiego) z projektowanym północnym korytarzem – połączeniem komunikacyjnym dzielnicy Północ i dzielnicy Wyczerpy. (BR.4/LX/06)
12. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planów miejscowych miasta Częstochowy. (BR.5/LX/06)
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych "typu segment" położonych w Częstochowie przy ul. Faradaya 60, ul. Legionów 9, ul. Próżna 8. (BR.6/LX/06)
14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Częstochowa do Spółki Akcyjnej Mostostal Zabrze Holding S.A. z siedzibą w Zabrzu. (BR.7/LX/06)
15. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Lekarskiej z siedzibą przy Alei Pokoju 3 w Częstochowie. (BR.9/LX/06)
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2005 r., przeznaczenia zysku z lat ubiegłych i pokrycia straty za 2005 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska z siedzibą przy Alei Pokoju 3 w Częstochowie. (BR.10/LX/06)
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2005 r. i pokrycia straty za rok 2005 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Zakładu Lecznictwa i Profilaktyki "Nasza Przychodnia" z siedzibą przy Alei Wolności 46 w Częstochowie. (BR.11/LX/06)
18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień poprzedzający postawienie jednostki w stan likwidacji, tj. na 28 lutego 2006 roku oraz pokrycia straty za okres od 1 stycznia 2006 r. do 28 lutego 2006 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Lecznictwa i Profilaktyki "Nasza Przychodnia" z siedzibą przy Alei Wolności 46 w Częstochowie oraz w sprawie zatwierdzenia bilansu sporządzonego na dzień otwarcia likwidacji tj. na 1 marca 2006 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Lecznictwa i Profilaktyki "Nasza Przychodnia" z siedzibą przy Alei Wolności 46 w Częstochowie w likwidacji. (BR.12/LX/06)
19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień zakończenia likwidacji, tj. na 31 grudnia 2005 r., oraz przejęcia przez Gminę Miasto Częstochowa należności i zobowiązań po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zakładzie Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej "COMBI-MED" w likwidacji z siedzibą: 42-218 Częstochowa, ul. Dekabrystów 17/19. (BR.13/LX/06)
20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2005 r., pokrycia straty za rok 2005 i z lat ubiegłych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie, ul. Mirowska 15. (BR.26/LX/06)
21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi, stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Miasta Częstochowy Nr 59/VIII/2003 z dnia 3 marca 2003 r., zmienionej Uchwałą Rady Miasta Częstochowy Nr 337/XXIX/2004 z dnia 5 kwietnia 2004 r. (BR.14/LX/06)
22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian do statutu Żłobka Miejskiego z siedzibą przy Alei Armii Krajowej 66a w Częstochowie z filią przy ul. Sportowej 34a w Częstochowie stanowiącego załącznik do uchwały Nr 278/XXIII/2003 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie reorganizacji Żłobków Miejskich polegającej na likwidacji Żłobka Miejskiego Nr 1 z siedzibą przy ul. Sportowej 34a w Częstochowie, Żłobka Miejskiego Nr 2 z siedzibą przy Alei Armii Krajowej 66a w Częstochowie i Żłobka Miejskiego Nr 3 z siedzibą przy ul. Focha 71a w Częstochowie oraz utworzenia Żłobka Miejskiego z siedzibą przy Alei Armii Krajowej 66a w Częstochowie z filią przy ul. Sportowej 34a w Częstochowie i nadania statutu. (BR.15/LX/06)
23. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie stanowiącego załącznik do uchwały Nr 33/V/99 z dnia 25 stycznia 1999 r. Rady Miasta Częstochowy w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie, zmienionego uchwałami: Nr 407/XXX/2000 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 sierpnia 2000 roku, Nr 266/XXIII/2003 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 grudnia 2003 r. oraz Nr 345/XXX/2004 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 kwietnia 2004 roku. (BR.30/LX/06)
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 860/LIII/2005 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie w 2006 roku. (BR.8/LX/06)
25. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wartości jednego punktu w złotych dla Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi z siedzibą 42-200 Częstochowa ul. Sikorskiego 78/80. (BR.25/LX/06)
26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 916/LVII/2006 Rady Miasta Częstochowy z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i środków finansowych przeznaczonych na ich realizację w 2006 roku. (BR.16/LX/06)
27. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 w Częstochowie przy ul. Połanieckiej 175. (BR.20/LX/06)
28. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Częstochowie. (BR.18/LX/06)
29. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Pogotowia Opiekuńczego w Częstochowie, ul. Legionów 58. (BR.22/LX/06)
30. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Rodzinnego Domu Dziecka w Częstochowie, ul. Gajcego 6 m 2. (BR.23/LX/06)
31. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 w Częstochowie, ul. Kolorowa 82. (BR.19/LX/06)
32. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Kontkiewicza 2. (BR.21/LX/06)
33. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 17b. (BR.24/LX/06)
34. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącego przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie. (BR.28/LX/06)
35. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącego przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. prof. dr Witolda Orłowskiego w Częstochowie poprzez zakończenie działalności Pododdziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej. (BR.29/LX/06)
36. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użycie nazwy własnej Miasta Częstochowy w nazwie Huty Stali Częstochowa spółka z o.o. (BR.27/LX/06)
37. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg Pana Z. C. na działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie. (BR.1/LX/06).
38. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Śląskiej Społecznej Rady Oświatowej w Katowicach na działania Prezydenta Miasta Częstochowy. (BR.2/LX/06).
39. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Z. O. na działania Prezydenta Miasta Częstochowy. (BR.3/LX/06).
40. Odpowiedzi na interpelacje.
41. Wolne wnioski i oświadczenia.
42. Zamknięcie obrad LX zwyczajnej Sesji Rady Miasta Częstochowy.


Ogłoszenie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 z 2001 r. z późniejszymi zmianami)

zwołuję
na dzień 26 czerwca (poniedziałek) 2006 roku o godz. 9:00
w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 w Częstochowie

LX zwyczajną Sesję RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

Przewodniczący
Rady Miasta Częstochowy
(-) Ryszard Szczuka

Załączniki

Protokół doc, 467 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane