W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Rejestr Instytucji Kultury

Sposób udostępniania danych zawartych w Rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Częstochowa:

1.    Zgodnie z § 10 ust.1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189) Rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.
2.    Wpisowi do Rejestru podlegają dane określone w ww. przepisach prawa dotyczące niżej wymienionych samorządowych instytucji kultury, których organizatorem jest Gmina Częstochowa:
•    Miejska Galeria Sztuki
•    Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana
•    Muzeum Częstochowskie
•    Teatr im. Adama Mickiewicza
•    Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”
•    Biblioteka Publiczna im. dr. Władysława Biegańskiego
•    Miejski Dom Kultury
3.    Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
1) otwarty i bezpłatny dostęp do zawartości rejestru przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Częstochowy,
2) wydanie odpisu z rejestru albo z księgi rejestrowej.
4.    Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
5.    Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej. Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.
6.    Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej następuje na wniosek i zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) na podstawie załącznika do ustawy, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł.
Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty (chwila złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia). Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej (zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej - Dz.U. z 2007 Nr.187, poz. 1330).

Opłatę należy uiścić na rachunek Urzędu Miasta Częstochowy.
Nr rachunku: 12103019867261000000029020 Bank Handlowy Warszawa S.A
7.    Odpis przekazuje się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku na adres wskazany we wniosku przesyłką poleconą, osobiście wnioskodawcy lub osobie przez niego upoważnionej za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub w postaci dokumentu elektronicznego.


Dane teleadresowe instytucji kultury:

Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
42-217 Częstochowa
tel. +48 34 324 60 57
e-mail: info@galeria.czest.pl
www.galeria.czest.pl

Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana
ul. Wilsona 16
42-202 Częstochowa
tel. +48 34 795 451 437
e-mail: sekretariat@filharmonia.com.pl
www.filharmonia.cze.pl

Muzeum Częstochowskie
Aleja Najświętszej Maryi Panny 47
42-217 Częstochowa
Tel. +48 34 360 56 31
muzeum@muzeumczestochowa.pl
www.muzeumczestochowa.pl

Teatr im. Adama Mickiewicza w Częstochowie
ul. Kilińskiego 15
42-202 Częstochowa
Tel. +48 34 372 33 04
e-mail: info@teatr-mickiewicza.pl
www.teatr-mickiewicza.pl

Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater” w Częstochowie
ul. Dąbrowskiego 1
42-202 Częstochowa
Tel. +48 34 324 36 38
e-mail: biuro@gaudemater.pl
www.gaudemater.pl

Biblioteka Publiczna im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie
Aleja Najświętszej Maryi Panny 22
42-202 Częstochowa
Tel. +48 34 360 56 28
e-mail: sekretariat@biblioteka.czest.pl
www.biblioteka.czest.pl


Miejski Dom Kultury
ul. Łukasińskiego 50/68
42-207 Częstochowa
Tel/fax. 34 323 12 79, 34 323 68 67, 34 360 82 98 
e-mail: sekretariat@mdk.czest.pl
www.mdk.czest.pl


Dostęp: Rejestr instytucji kultury prowadzi Referat Kultury w Wydziale Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy, Al. Najświętszej Maryi Panny 45 a, tel. (34) 370-74-60. Dostęp do rejestru w godzinach pracy Urzędu.

Dział: Wydział Kultury, Promocji i Sportu

Podstawa prawna: Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miasto Częstochowa, prowadzony na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189).

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane