W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Rada Miasta Częstochowy VI kadencji - LI zwyczajna Sesja RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)

zwołuję

na dzień 10 kwietnia (czwartek) 2014 roku o godz. 10:00

w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 w Częstochowie

LI zwyczajną Sesję
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY


z następującym porządkiem obrad:
1.    Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.    Powołanie sekretarzy obrad.
3.    Zmiany w porządku obrad.
4.    Informacja bieżąca Prezydenta Miasta Częstochowy.
5.    Informacja bieżąca Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy.
6.    Pytania radnych.
7.    Wystąpienia zaproszonych gości.
8.    Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2014-2031. (BR.18/LI/14)
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2014. (BR.19/LI/14)
11.    Podjęcie uchwały w sprawie tworzenia budżetu partycypacyjnego. (BR.21/LI/14)
12.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 316/XX/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną. (BR.22/LI/14)
13.    Podjęcie uchwały w sprawie trybu przyznawania dofinansowania w 2014 roku z budżetu miasta Częstochowy zadań realizowanych przez osoby fizyczne, polegających na usuwaniu wyrobów budowlanych zawierających azbest z indywidualnych budynków mieszkalnych i gospodarczych. (BR.2/LI/14)
14.    Podjęcie uchwały w sprawie trybu przyznawania dofinansowania w 2014 roku z budżetu miasta Częstochowy na zadania wynikające z Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Częstochowy polegające na montażu kolektorów słonecznych wspomagających system grzewczy lub służących do wytwarzania ciepłej wody użytkowej w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie miasta Częstochowy realizowane przez osoby fizyczne. (BR.3/LI/14)
15.    Podjęcie uchwały w sprawie trybu przyznawania dofinansowania w 2014 roku z budżetu miasta Częstochowy na zadania wynikające z Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Częstochowy polegające na modernizacji systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie miasta Częstochowy realizowane przez osoby fizyczne. (BR.1/LI/14)
16.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 144/XII/99 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 czerwca 1999 r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu na terenie miasta Częstochowy (z późn. zm.). (BR.23/LI/14)
17.    Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych i ustalenia jej przebiegu na terenie miasta Częstochowy. (BR.27/LI/14)
18.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy. (BR.5/LI/14)
19.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie, w granicach dzielnic - Północ i Kiedrzyn, w rejonie ulic: Kisielewskiego, Michałowskiego, Dmowskiego i Alei Wyzwolenia. (BR.4/LI/14)
20.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie, w dzielnicach Ostatni Grosz i Wrzosowiak, w rejonie ulicy Jagiellońskiej i Alei Niepodległości. (BR.24/LI/14)
21.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicy Wrzosowiak w rejonie skrzyżowania ulicy Jagiellońskiej, Alei Niepodległości, Alei Wojska Polskiego i Alei 11 Listopada. (BR.25/LI/14)
22.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 896/L/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego „Centrum Integracji Społecznej w Częstochowie” na 2014 r. (BR.20/LI/14)
23.    Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Częstochowy do przystąpienia do realizacji projektu pn.: ,,Złap staż” w ramach Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa. (BR.26/LI/14)
24.    Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół im. gen. Władysława Andersa w Częstochowie XI Liceum Ogólnokształcącego w Częstochowie przy ul. Legionów 58. (BR.7/LI/14)
25.    Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji XI Liceum Ogólnokształcącego w Częstochowie przy ul. Legionów 58. (BR.14/LI/14)
26.    Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Częstochowie XIII Liceum Ogólnokształcącego w Częstochowie przy ul. Krakowskiej 80 f. (BR.12/LI/14)
27.    Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji XIII Liceum Ogólnokształcącego w Częstochowie przy ul. Krakowskiej 80 f. (BR.8/LI/14)
28.    Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego w Częstochowie XIV Liceum Ogólnokształcącego w Częstochowie przy ul. Targowej 29. (BR.10/LI/14)
29.    Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji XIV Liceum Ogólnokształcącego w Częstochowie przy ul. Targowej 29. (BR.15/LI/14)
30.    Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie XVI Liceum Ogólnokształcącego w Częstochowie przy ul. św. Augustyna 28/30. (BR.13/LI/14)
31.    Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji XVI Liceum Ogólnokształcącego w Częstochowie przy ul. św. Augustyna 28/30. (BR.6/LI/14)
32.    Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie X Liceum Ogólnokształcącego w Częstochowie przy ul. Warszawskiej 142. (BR.9/LI/14)
33.    Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji X Liceum Ogólnokształcącego w Częstochowie przy ul. Warszawskiej 142. (BR.11/LI/14)
34.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością na lata 2014-2020 "CZĘSTOCHOWA OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ". (BR.17/LI/14)
35.    Podjęcie uchwały sprawie przyjęcia Programu działań na rzecz seniorów na lata 2014-2020 „Częstochowa seniorom”. (BR.16/LI/14)
36.    Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania. (BR.28/LI/14)
37.    Prezentacja raportu z konsultacji społecznych dotyczących projektu propozycji zmian w układzie komunikacyjnym Częstochowy, projektu Systemu Informacji Pasażerskiej oraz standaryzacji infrastruktury przystankowej w transporcie miejskim w Częstochowie.
38.    Informacja Prezydenta Miasta na temat bezrobocia w mieście Częstochowa.
39.    Interpelacje radnych.
40.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych, Prezydenta i inne zgłoszone do porządku obrad.
41.    Zamknięcie obrad LI Sesji Rady Miasta Częstochowy.


Przewodniczący
Rady Miasta Częstochowy
(-)  Zdzisław Wolski

Załączniki

Protokół pdf, 648 kB

Powiadom znajomego