W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Rada Miasta Częstochowy VI kadencji - VI zwyczajna Sesja RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r. z późniejszymi zmianami)

zwołuję

na dzień 17 marca (czwartek) 2011 roku o godz. 09:00
w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 w Częstochowie

VI zwyczajną Sesję
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Powołanie sekretarzy obrad.
3. Zmiany w porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu  obrad V Sesji Rady Miasta Częstochowy.
5. Informacja bieżąca Prezydenta Miasta Częstochowy.
6. Informacja bieżąca Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy.
7. Wystąpienia zaproszonych gości.
8. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Częstochowy za 2010 rok.
10. Rozpatrzenie informacji z działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie oraz Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego na terenie Miasta Częstochowa w roku 2010.
11. Rozpatrzenie informacji o Stanie Bezpieczeństwa Sanitarnego Miasta Częstochowy w 2010 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2011-2044. (BR.22/VI/11)
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na prawach powiatu na 2011 rok. (BR.23/VI/11)
14. Podjęcie uchwały w sprawie zawierania porozumień międzygminnych powierzających Gminie Częstochowa do realizacji zadanie publiczne od innych gmin. (BR.12/VI/11)
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego budżetu miasta Częstochowy oraz sprawozdań finansowych wszystkich jednostek organizacyjnych miasta za 2010 rok. (BR.9/VI/11)
16. Podjęcie uchwały w sprawie opłat za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej powierzonej do realizacji przez gminę Częstochowa. (BR.13/VI/11)
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej w gminnych przewozach osób (BR.14/VI/11)
18. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w placówkach rodzinnych funkcjonujących na terenie miasta Częstochowy. (BR.15/VI/11)
19. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Wyczerpy-Aniołów w rejonie Alei Wojska Polskiego oraz ulic Makuszyńskiego i Solnej. (BR.10/VI/11)
20. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Nr 570/XLVII/2009 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 października 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy. (BR.8/VI/11)
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Częstochowie przy ul. Szczytowej 40 i ul. Szczytowej 42. (BR.16/VI/11)
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Częstochowie przy ul. Borelowskiego 17a. (BR.17/VI/11)
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 990/LX/2006 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Kontkiewicza 2. (BR.11/VI/11)
24. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i środków finansowych przeznaczonych na ich realizację w 2011 roku. (BR.18/VI/11)
25. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Częstochowy na rok 2011. (BR.3/VI/11)
26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 7/III/2010 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie określenia składów osobowych oraz zatwierdzenia wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących Komisji Rady Miasta Częstochowy. (BR.4/VI/11)
27. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Hotelu „Mercury” usytuowanego w Częstochowie przy ul. Ks. J. Popiełuszki 2. (BR.1/VI/11)
28. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku usytuowanym w Częstochowie przy ul. Czartoryskiego 17. (BR.2/VI/11)
29. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Hotelu Grand usytuowanego w Częstochowie przy ul. Drogowców 8. (BR.7/VI/11)
30. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry usytuowanego w Częstochowie przy Alei Kościuszki 1. (BR.21/VI/11)
31. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Komisji Zakładowej Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego w Częstochowie na działania Dyrektora SP ZOZ Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie.  (BR.19/VI/11)
32. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana ...... na działania Prezydenta Miasta Częstochowy. (BR.20/VI/11)
33. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana ....... na działania Komendanta Straży Miejskiej w Częstochowie. (BR.5/VI/11)
34. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana .... na działania Prezydenta Miasta Częstochowy. (BR.6/VI/11)
35. Pytania radnych.
36. Interpelacje radnych.
37. Informacja Prezydenta Miasta Częstochowy o zmianach personalnych w Radach Nadzorczych i Zarządach spółek będących własnością Miasta Częstochowy.
38. Wolne wnioski i oświadczenia radnych, Prezydenta i inne zgłoszone do porządku obrad.
39. Zamknięcie obrad VI Sesji Rady Miasta Częstochowy.

Przewodniczący
Rady Miasta Częstochowy
(-)  Marek Balt

Załączniki

Protokół doc, 540 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane