Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

IX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)


zwołuję


na dzień 19 marca (czwartek) 2015 roku o godz. 09.00
w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 w Częstochowie

IX zwyczajną Sesję
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY


z następującym porządkiem obrad:
1.    Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.    Powołanie sekretarzy obrad.
3.    Zmiany w porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołów z obrad VII i VIII Sesji Rady Miasta Częstochowy.
5.    Informacja bieżąca Prezydenta Miasta Częstochowy.
6.    Informacja bieżąca Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy.
7.    Pytania radnych.
8.    Wystąpienia zaproszonych gości.
9.    Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
10.    Rozpatrzenie informacji dotyczącej „Stanu sanitarnego miasta Częstochowy w 2014 r.”
11.    Rozpatrzenie informacji z działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie oraz Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego na terenie Miasta Częstochowy i Powiatu Częstochowskiego  w roku 2014.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2015-2031. (BR.9.IX.15)
13.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2015. (BR.10.IX.15)
14.    Podjęcie uchwały w sprawie tworzenia budżetu obywatelskiego. (BR.11.IX.15)
15.    Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z opodatkowania nieruchomości położonych w Częstochowie znajdujących się w specjalnych strefach ekonomicznych stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną. (BR.12.IX.15)
16.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i środków finansowych przeznaczonych na ich realizację w 2015 roku. (BR.13.IX.15)
17.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie miasta Częstochowy. (BR.1.IX.15)
18.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w Częstochowie. (BR.3.IX.15)
19.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Częstochowie bonifikaty od opłaty rocznej za trwały zarząd nieruchomością gruntową zabudowaną. (BR.2.IX.15)
20.    Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicy Zawodzie - Dąbie, przy ulicy Legionów. (BR.4.IX.15)
21.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w Częstochowie. (BR.5.IX.15)
22.    Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. (BR.18.IX.15)
23.    Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Częstochowy. (BR.14.IX.15)
24.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (BR.15.IX.15)
25.    Podjęcie uchwały w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. (BR.16.IX.15)
26.    Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 541/XXX/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Miasto Częstochowa, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. (BR.7.IX.15)
27.    Podjęcie uchwały w sprawie podziału obszaru Gminy Miasta Częstochowy na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wyznaczenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. (BR.6.IX.15)
28.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia metody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (BR.8.IX.15)
29.    Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (BR.17.IX.15)
30.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 532/XXIX/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania. (BR.19.IX.15)
31.    Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania. (BR.20.IX.15)
32.    Interpelacje radnych.
33.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych, Prezydenta i inne zgłoszone do porządku obrad.
34.    Zamknięcie obrad IX Sesji Rady Miasta Częstochowy.


Przewodniczący
Rady Miasta Częstochowy
(-)  Zdzisław Wolski

Załączniki

Protokół pdf, 917 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij