W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Kontakt

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

XIX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy

XML

Treść

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. 2019 r., poz. 506)

zwołuję

na dzień 24 października (czwartek) 2019 roku o godz. 09.00

w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 w Częstochowie

XIX zwyczajną Sesję

RADY MIASTA CZĘSTOCHOWYz następującym porządkiem obrad:
    1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
    2. Powołanie sekretarzy obrad.
    3. Zmiany w porządku obrad.
    4. Przyjęcie protokołów z obrad XVII i XVIII sesji Rady Miasta Częstochowy.
    5. Informacja bieżąca Prezydenta Miasta Częstochowy.
    6. Informacja Prezydenta Miasta Częstochowy dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych w roku 2019.
    7. Informacja bieżąca Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy.
    8. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy dotycząca analizy oświadczeń majątkowych Radnych Miasta Częstochowy złożonych w roku 2019.
    9. Wystąpienia zaproszonych gości.
    10. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
    11. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2019-2033.(BR.15.XIX.19)  
    12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2019.(BR.16.XIX.19)
    13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 539.XXXIX.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym. (BR.18.XIX.19)
    14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2020 roku. (BR.4.XIX.19)
    15. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od środków transportowych na 2020 roku. (BR.3.XIX.19)
    16. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej w 2020 roku. (BR.8.XIX.19)
    17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia metody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (BR.13.XIX.19)
    18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie stawki opłat za pojemnik na odpady o określonej pojemności. (BR.12.XIX.19)
    19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. (BR.11.XIX.19)
    20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (BR.14.XIX.19)
    21. Podjęcie uchwały w sprawie górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. (BR.10.XIX.19)
    22. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 321/XXIX/2004 z dnia 5 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości. (BR.9.XIX.19)
    23. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 576/XLI/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla Ochotniczych Straży Pożarnych. (BR.7.XIX.19)
    24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie wieloletniej umowy na świadczenie usług przewozowych w ramach lokalnego transportu zbiorowego z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Częstochowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. (BR.48.XIX.19)
    25. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez wniesienie aportu rzeczowego oraz wkładu pieniężnego. (BR.17.XIX.19)
    26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na reorganizację w trybie przekształcenia spółki: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. (BR.6.XIX.19)
    27. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. (BR.49.XIX.19)
    28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. (BR.50.XIX.19)
    29. Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, dla których organem założycielskim jest Gmina Miasto Częstochowa. (BR.55.XIX.19)
    30. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany obszaru i granic Aglomeracji Częstochowa. (BR.56.XIX.19)
    31. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu na terenie miasta Częstochowy. (BR.5.XIX.19)
    32. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 2 w Częstochowie w Zespole Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie w pięcioletnie Technikum nr 2 w Częstochowie w Zespole Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie. (BR.20.XIX.19)
    33. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 3 w Częstochowie w Zespole Szkół Ekonomicznych w Częstochowie w pięcioletnie Technikum nr 3 w Częstochowie w Zespole Szkół Ekonomicznych w Częstochowie. (BR.21.XIX.19)
    34. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 4 w Częstochowie w Zespole Szkół im. gen. Władysława Andersa w Częstochowie w pięcioletnie Technikum nr 4 w Częstochowie w Zespole Szkół im. gen. Władysława Andersa w Częstochowie. (BR.22.XIX.19)
    35. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 5 w Częstochowie w Technicznych Zakładach Naukowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie w pięcioletnie Technikum nr 5 w Częstochowie w Technicznych Zakładach Naukowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie. (BR.23.XIX.19)
    36. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 6 w Częstochowie w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie w pięcioletnie Technikum nr 6 w Częstochowie w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie. (BR.24.XIX.19)
    37. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 7 w Częstochowie w Zespole Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. Władysława Stanisława Reymonta w Częstochowie w pięcioletnie Technikum nr 7 w Częstochowie w Zespole Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. Władysława Stanisława Reymonta w Częstochowie. (BR.25.XIX.19)
    38. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 8 w Częstochowie w Zespole Szkół Gastronomicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie w pięcioletnie Technikum nr 8 w Częstochowie w Zespole Szkół Gastronomicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie. (BR.26.XIX.19)
    39. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 9 w Częstochowie w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego w Częstochowie w pięcioletnie Technikum nr 9 w Częstochowie w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego w Częstochowie. (BR.27.XIX.19)
    40. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 10 w Częstochowie w Zespole Szkół Samochodowo-Budowlanych w Częstochowie w pięcioletnie Technikum nr 10 w Zespole Szkół Samochodowo-Budowlanych w Częstochowie. (BR.28.XIX.19)
    41. Podjęcie uchwały stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 11 w Częstochowie w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Częstochowie w pięcioletnie Technikum nr 11 w Częstochowie w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Częstochowie. (BR.29.XIX.19)
    42. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 12 im. Jana Pawła II w Częstochowie w Zespole Szkół Technicznych w Częstochowie w pięcioletnie Technikum nr 12 im. Jana Pawła II w Częstochowie wchodzące w skład Zespołu Szkół Technicznych w Częstochowie. (BR.30.XIX.19)
    43. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Specjalnego nr 13 w Częstochowie w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Częstochowie w pięcioletnie Technikum Specjalne nr 13 w Częstochowie w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Częstochowie. (BR.31.XIX.19)
    44. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie. (BR.32.XIX.19)
    45. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Częstochowie w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie. (BR.33.XIX.19)
    46. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie w Zespole Szkół im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie w czteroletnie III Liceum Ogólnokształcące im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie w Zespole Szkół im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie. (BR.34.XIX.19)
    47. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego IV Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie w czteroletnie IV Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie. (BR.35.XIX.19)
    48. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego V Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Częstochowie w czteroletnie V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie. (BR.36.XIX.19)
    49. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego VI Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego w Częstochowie w czteroletnie VI Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego w Częstochowie. (BR.37.XIX.19)
    50. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego VII Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Częstochowie w czteroletnie VII Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Częstochowie. (BR.38.XIX.19)
    51. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowie w czteroletnie VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe w Częstochowie. (BR.39.XIX.19)
    52. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego IX Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Częstochowie w czteroletnie IX Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Częstochowie. (BR.40.XIX.19)
    53. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego X Liceum Ogólnokształcącego w Częstochowie w Zespole Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie w czteroletnie X Liceum Ogólnokształcące w Częstochowie w Zespole Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie. (BR.41.XIX.19)
    54. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego XI Liceum Ogólnokształcącego w Częstochowie w Zespole Szkół im. gen. Władysława Andersa w Częstochowie w czteroletnie XI Liceum Ogólnokształcące w Częstochowie w Zespole Szkół im. gen. Władysława Andersa w Częstochowie. (BR.42.XIX.19)
    55. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego XII Liceum Ogólnokształcącego w Częstochowie w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie w czteroletnie XII Liceum Ogólnokształcące w Częstochowie w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie. (BR.43.XIX.19)
    56. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego XIII Liceum Ogólnokształcącego w Częstochowie w Zespole Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. Władysława Stanisława Reymonta w Częstochowie w czteroletnie XIII Liceum Ogólnokształcące w Częstochowie w Zespole Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. Władysława Stanisława Reymonta w Częstochowie. (BR.44.XIX.19)
    57. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego XIV Liceum Ogólnokształcącego w Częstochowie w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego w Częstochowie w czteroletnie XIV Liceum Ogólnokształcące w Częstochowie w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego w Częstochowie. (BR.45.XIX.19)
    58. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego XVI Liceum Ogólnokształcącego w Częstochowie w Zespole Szkół Ekonomicznych w Częstochowie w czteroletnie XVI Liceum Ogólnokształcące w Częstochowie w Zespole Szkół Ekonomicznych w Częstochowie. (BR.46.XIX.19)
    59. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Częstochowie w Zespole Szkół im. gen. Władysława Andersa w Częstochowie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Częstochowie w Zespole Szkół im. gen. Władysława Andersa w Częstochowie. (BR.51.XIX.19)
    60. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum nr 17 im. Huberta Wagnera w Częstochowie. (BR.52.XIX.19)
    61. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego nr 26 w Częstochowie. (BR.53.XIX.19)
    62. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Częstochowie wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Częstochowie wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. (BR.47.XIX.19)
    63. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie przy ul. Przechodniej 11/15. (BR.19.XIX.19)
    64. Podjęcie uchwały w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród Miasta Częstochowy w dziedzinie kultury za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury. (BR.54.XIX.19)
    65. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszeń kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023, które pozostawia się bez dalszego biegu. (BR.1.XIX.19)
    66. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
    67. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023. (BR.2.XIX.19)
    68. Wolne wnioski i oświadczenia radnych, Prezydenta i inne zgłoszone do porządku obrad.
    69. Zamknięcie obrad XIX Sesji Rady Miasta Częstochowy.
Wiceprzewodnicząca
Rady Miasta Częstochowy
(-)  Jolanta Urbańska


Załączniki

Protokół pdf, 487 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane