W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Kontakt

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

XXX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy

Wersja strony w formacie XML

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. 2020 r., poz. 713)

zwołuję

na dzień 8 czerwca (poniedziałek) 2020 roku o godz. 12.00

w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 w Częstochowie

XXX zwyczajną Sesję

RADY MIASTA CZĘSTOCHOWYz następującym porządkiem obrad:
1.    Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.    Powołanie sekretarzy obrad.
3.    Zmiany w porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu z obrad XXIX sesji Rady Miasta Częstochowy.
5.    Informacja bieżąca Prezydenta Miasta Częstochowy.
6.    Informacja bieżąca Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy.
7.    Wystąpienia zaproszonych gości.
8.    Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
9.    Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy samorządu Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2020-2035. (BR.14.XXX.20)  
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2020. (BR.15.XXX.20)
12.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz pokrycia ujemnego wyniku finansowego za 2019 r Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego z siedzibą przy ul. Kilińskiego 10 w Częstochowie. (BR.7.XXX.20)
13.    Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez wniesienie wkładu pieniężnego. (BR.6.XXX.20)
14.    Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (BR.5.XXX.20)
15.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Częstochowie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu. (BR.16.XXX.20)
16.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej w Częstochowie przy ul. Krakowskiej 16. (BR.4.XXX.20)
17.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Częstochowie, bocznej od ul. Ostatniej. (BR.9.XXX.20)
18.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Częstochowie, bocznej od ul. Sztormowej. (BR.10.XXX.20)
19.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w Częstochowie, bocznym od ul. Poleskiej. (BR.11.XXX.20)
20.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Częstochowie, bocznej od ul. Zakopiańskiej. (BR.12.XXX.20)
21.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Częstochowie, bocznej od ul. Konwaliowej. (BR.13.XXX.20)
22.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miastem Częstochowa a Gminą Mykanów w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. (BR.8.XXX.20)
23.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Częstochowa. (BR.1.XXX.20)
24.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie statutu Biura Finansów Oświaty. (BR.2.XXX.20)
25.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokości innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto Częstochowa. (BR.3.XXX.20)
26.    Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia w Częstochowie laboratorium wykonującego badania w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2. (BR.17.XXX.20)
27.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych, Prezydenta i inne zgłoszone do porządku obrad.
28.    Zamknięcie obrad XXX Sesji Rady Miasta Częstochowy.


Przewodniczący
Rady Miasta Częstochowy
(-)  Zbigniew Niesmaczny

Załączniki

Protokół pdf, 11.94 MB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane