W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Kontakt

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

XXXIV Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy

Wersja strony w formacie XML

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. 2020 r., poz. 713) 

zwołuję

na dzień 29 października (czwartek) 2020 roku o godz. 12.00 
w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 w Częstochowie 

XXXIV zwyczajną Sesję
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWYz następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Powołanie sekretarzy obrad.
3. Zmiany w porządku obrad
4. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIII sesji Rady Miasta Częstochowy.
5. Informacja bieżąca Prezydenta Miasta Częstochowy.
6. Informacja bieżąca Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy.
7. Wystąpienia zaproszonych gości.
8. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
9. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2020-2035. (BR.13.XXXIV.20)  
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2020. (BR.14.XXXIV.20
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa. (BR.4.XXXIV.20)
12. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej w 2021 roku. (BR.1.XXXIV.20)
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2021 roku. (BR.2.XXXIV.20)
14. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych w 2021 roku. (BR.3.XXXIV.20)
15. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez wniesienie aportu rzeczowego (BR.15.XXXIV.20)
16. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez wniesienie aportu rzeczowego. (BR.16.XXXIV.20)
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Częstochowy w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i środków finansowych przeznaczonych na ich realizację w 2020 roku. (BR.8.XXXIV.20)
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej w Częstochowie przy ul. Warszawskiej. (BR.11.XXXIV.20)
19. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego i rysunku jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla realizacji gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Lubliniec-Częstochowa – odcinek II. (BR.10.XXXIV.20)
20. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w Częstochowie, bocznej od ul. Batalionów Chłopskich. (BR.9.XXXIV.20)
21. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy placowi w Częstochowie. (BR.7.XXXIV.20)
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla miasta Częstochowy na lata 2017-2023. (BR.17.XXXIV.20)
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Częstochowskiemu Centrum Świadczeń. (BR.5.XXXIV.20)
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Częstochowskie Centrum Świadczeń. (BR.6.XXXIV.20)
25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 7.II.2018 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz wyboru jej Przewodniczącego. (BR.12.XXXIV.20)
26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli stosowania rozwiązań pozwalających osiągnąć cele strategiczne wskazane w Komunikacie Komisji Europejskiej COM (2018) 773 – Czysta Planeta dla wszystkich – Europejska długoterminowa wizja strategiczna dobrze prosperującej, nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu gospodarki. (BR.18.XXXIV.20)
27. Wolne wnioski i oświadczenia radnych, Prezydenta i inne zgłoszone do porządku obrad.
28. Zamknięcie obrad XXXIV Sesji Rady Miasta Częstochowy.


Przewodniczący
Rady Miasta Częstochowy
(-)  Zbigniew Niesmaczny

Załączniki

Protokół pdf, 26.49 MB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane