W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Kontakt

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

XXXVI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy

Wersja strony w formacie XML

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (jt. Dz.U. z 2020 r. poz.1842) 

zwołuję

na dzień 3 grudnia (czwartek) 2020 roku o godz. 12.00 
XXXVI zwyczajną Sesję  Rady Miasta Częstochowy.


Sesja odbędzie się w trybie zdalnym oraz prowadzona będzie z sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 w Częstochowiez następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Powołanie sekretarzy obrad.
3. Zmiany w porządku obrad
4. Przyjęcie protokołu z obrad XXXV sesji Rady Miasta Częstochowy.
5. Informacja bieżąca Prezydenta Miasta Częstochowy.
6. Informacja bieżąca Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy.
7. Wystąpienia zaproszonych gości.
8. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
9. Pierwsze czytanie projektu budżetu miasta Częstochowy na rok 2021 (BR.1.XXXVI.20) oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2035 (BR.2.XXXVI.20)  
10. Dyskusja nad projektami uchwał:
 - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2020-2035. (BR.3.XXXVI.20)  
 - w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2020. (BR.4.XXXVI.20)  
 - w sprawie ustalenia cen za świadczenie usług komunalnych związanych z zagospodarowaniem odpadów pochodzących z terenu Gminy Miasto Częstochowa przez Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Sobuczynie. (BR.5.XXXVI.20)  
 - w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Częstochowy. (BR.6.XXXVI.20)  
 - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i  ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (BR.7.XXXVI.20)  
 - w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (BR.8.XXXVI.20)  
 - zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania(BR.9.XXXVI.20)  
 - w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz ustalenia wysokości tych stypendiów. (BR.10.XXXVI.20)  
 - w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Częstochowy na lata 2021-2025”. (BR.11.XXXVI.20)  
 - w sprawie wyznaczenia  Aglomeracji Częstochowa. (BR.12.XXXVI.20)  
 - w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, bocznej od ulicy Ludowej. (BR.13.XXXVI.20)  
 - w sprawie przyjęcia Stanowisko Rady Miasta Częstochowy w sprawie przedłużenia koncesji na badanie złóż cynku i ołowiu oraz planów budowy kopalni na terenie Jury Krakowsko – Częstochowskiej. (BR.14.XXXVI.20)  
      11. Przerwa.
      12. Głosowanie projektów uchwał:
       - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2020-2035.
       (BR.3.XXXVI.20)  
       - w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2020. (BR.4.XXXVI.20)  
       - w sprawie ustalenia cen za świadczenie usług komunalnych związanych z zagospodarowaniem
       odpadów pochodzących z terenu Gminy Miasto Częstochowa przez Częstochowskie 
       Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Sobuczynie. (BR.5.XXXVI.20)  
       - w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Częstochowy.
       (BR.6.XXXVI.20)  
       - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i  ustalenia
       stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
       (BR.7.XXXVI.20)  
       - w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
       Komunalnymi. (BR.8.XXXVI.20)  
       - zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi
       opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych
       dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego
       zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. (BR.9.XXXVI.20)  
      - w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się
      twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz ustalenia wysokości 
      tych stypendiów. (BR.10.XXXVI.20)  
       - w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta 
      Częstochowy na lata 2021-2025”. (BR.11.XXXVI.20)  
      - w sprawie wyznaczenia  Aglomeracji Częstochowa. (BR.12.XXXVI.20)  
      - w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, bocznej od ulicy Ludowej. (BR.13.XXXVI.20
      - w sprawie przyjęcia Stanowisko Rady Miasta Częstochowy w sprawie przedłużenia koncesji na
      badanie złóż cynku i ołowiu oraz planów budowy kopalni na terenie Jury Krakowsko – 
      Częstochowskiej. (BR.14.XXXVI.20)   
     13. Wolne wnioski i oświadczenia radnych, Prezydenta i inne zgłoszone do porządku obrad.
14. Zamknięcie obrad XXXVI Sesji Rady Miasta Częstochowy.Przewodniczący
Rady Miasta Częstochowy
(-) Zbigniew Niesmaczny

Załączniki

Protokół pdf, 23.47 MB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane