W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Kontakt

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

XXXVII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy

Wersja strony w formacie XML

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (jt. Dz.U. z 2020 r. poz.1842) 

zwołuję

na dzień 17 grudnia (czwartek) 2020 roku o godz. 12.00 
XXXVII zwyczajną Sesję  Rady Miasta Częstochowy.

Sesja odbędzie się w trybie zdalnym oraz prowadzona będzie z sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 w Częstochowiez następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Powołanie sekretarzy obrad.
3. Zmiany w porządku obrad
4. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVI sesji Rady Miasta Częstochowy.
5. Informacja bieżąca Prezydenta Miasta Częstochowy.
6. Informacja bieżąca Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy.
7. Wystąpienia zaproszonych gości.
8. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
9. Raport z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Częstochowy na lata 2018 – 2021 z perspektywą do roku 2025” za okres 01.01.2018r. – 31.12.2019 r.
Dyskusja nad projektami uchwał.
10. (BR.22.XXXVII.20) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie
11. (BR.21.XXXVII.20) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2020-2035
12. (BR.19.XXXVII.20) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2020.
13. (BR.2.XXXVI.20) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2035.
14. (BR.1.XXXVI.20) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie budżetu miasta Częstochowy na rok 2021.
15.  (BR.3.XXXVII.20) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Częstochowie na 2021 r.
16. (BR.2.XXXVII.20) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie w 2021 roku.
17. (BR.20.XXXVII.20) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla  zakładu budżetowego Cmentarz Komunalny w Częstochowie w 2021 roku.
18. (BR.23.XXXVII.20) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 591/LI/2009 Rady Miasta Częstochowy z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie wieloletniej umowy na świadczenie usług przewozowych w ramach lokalnego transportu zbiorowego MPK  w Częstochowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
19. (BR.16.XXXVII.20) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez wniesienie wkładu pieniężnego.
20. (BR.14.XXXVII.20) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Gminę Miasto Częstochowa
21. (BR.17.XXXVII.20) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w centrum Częstochowy, w rejonie Alei Najświętszej Maryi Panny oraz ulic: Kilińskiego i Wilsona.
22. (BR.15.XXXVII.20) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu na terenie miasta Częstochowy.
23. (BR.8.XXXVII.20) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Branżowej Szkoły I Stopnia nr 2 wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. gen. Władysława Andersa w Częstochowie.
24. (BR.4.XXXVII.20) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum nr 4 wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Gen. Władysława Andersa w Częstochowie.
25. (BR.7.XXXVII.20) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie zamiaru likwidacji XI Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Gen. Władysława Andersa w Częstochowie.
26. (BR.6.XXXVII.20) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej nr 5 wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Gen. Władysława Andersa w Częstochowie.
27. (BR.5.XXXVII.20) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Młodzieżowej Świetlicy Dworcowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego w Częstochowie
28. (BR.9.XXXVII.20) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie zamiaru likwidacji XIV Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego w Częstochowie
29. (BR.10.XXXVII.20) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie
30. (BR.12.XXXVII.20) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego z siedzibą przy ul. Kilińskiego 10 w Częstochowie
31. (BR.13.XXXVII.20) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.
32. (BR.11.XXXVII.20) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Częstochowy na lata 2015 – 2017”
33. (BR.18.XXXVII.20) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Częstochowy na rok 2021
34. (BR.1.XXXVII.20) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie ogłoszenia zamiaru ustanowienia Honorowego Medalu za Zasługi dla Miasta Częstochowy, ustalenia jego wzoru oraz zasad i trybu nadawania.
35. (BR.24.XXXVII.20) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie ogłoszenia zamiaru ustanowienia hejnału Miasta Częstochowy.
36. (BR.14.XXXVI.20) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Stanowiska Rady Miasta Częstochowy w sprawie przedłużenia koncesji na badanie złóż cynku i ołowiu oraz planów budowy kopalni na terenie Jury Krakowsko – Częstochowskiej. 
37. Przerwa.
      Głosowanie projektów uchwał.
38. (BR.22.XXXVII.20) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie
39. (BR.21.XXXVII.20) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2020-2035.
40. (BR.19.XXXVII.20) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2020.
41. Głosowania nad wnioskami do projektu budżetu miasta Częstochowy na rok 2021.
42. (BR.2.XXXVI.20) Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2035.
43. (BR.1.XXXVI.20) Podjęcie uchwały w sprawie budżetu miasta Częstochowy na rok 2021.
44. (BR.3.XXXVII.20) Podjęcie uchwały w sprawie stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Częstochowie na 2021 r.
45. (BR.2.XXXVII.20) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie w 2021 roku.
46. (BR.20.XXXVII.20) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla  zakładu budżetowego Cmentarz Komunalny w Częstochowie w 2021 roku.
47. (BR.23.XXXVII.20) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 591/LI/2009 Rady Miasta Częstochowy z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie wieloletniej umowy na świadczenie usług przewozowych w ramach lokalnego transportu zbiorowego MPK  w Częstochowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
48. (BR.16.XXXVII.20) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez wniesienie wkładu pieniężnego.
49. (BR.14.XXXVII.20) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Gminę Miasto Częstochowa.
50. (BR.17.XXXVII.20) Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w centrum Częstochowy, w rejonie Alei Najświętszej Maryi Panny oraz ulic: Kilińskiego i Wilsona.
51. (BR.15.XXXVII.20) Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu na terenie miasta Częstochowy.
52. (BR.8.XXXVII.20) Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Branżowej Szkoły I Stopnia nr 2 wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. gen. Władysława Andersa w Częstochowie.
53. (BR.4.XXXVII.20) Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum nr 4 wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Gen. Władysława Andersa w Częstochowie.
54. (BR.7.XXXVII.20) Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji XI Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Gen. Władysława Andersa w Częstochowie.
55. (BR.6.XXXVII.20) Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej nr 5 wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Gen. Władysława Andersa w Częstochowie.
56. (BR.5.XXXVII.20) Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Młodzieżowej Świetlicy Dworcowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego w Częstochowie.
57. (BR.8.XXXVII.20) Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji XIV Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego w Częstochowie.
58. (BR.10.XXXVII.20) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie.
59. (BR.12.XXXVII.20) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego z siedzibą przy ul. Kilińskiego 10 w Częstochowie.
60. (BR.13.XXXVII.20) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.
61. (BR.11.XXXVII.20) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Częstochowy na lata 2015 – 2017”.
62. (BR.18.XXXVII.20) Podjęcie uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Częstochowy na rok 2021.
63. (BR.1.XXXVII.20) Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia zamiaru ustanowienia Honorowego Medalu za Zasługi dla Miasta Częstochowy, ustalenia jego wzoru oraz zasad i trybu nadawania.
64. (BR.24.XXXVII.20) Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia zamiaru ustanowienia hejnału Miasta Częstochowy.
65. (BR.14.XXXVI.20) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Stanowisko Rady Miasta Częstochowy w sprawie przedłużenia koncesji na badanie złóż cynku i ołowiu oraz planów budowy kopalni na terenie Jury Krakowsko – Częstochowskiej.
66. Wolne wnioski i oświadczenia radnych, Prezydenta i inne zgłoszone do porządku obrad.
67. Zamknięcie obrad XXXVII Sesji Rady Miasta Częstochowy.Przewodniczący
Rady Miasta Częstochowy
(-)  Zbigniew Niesmaczny

Załączniki

Protokół pdf, 42.94 MB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane