W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

LXXVIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.)  

zwołuję na dzień 25 maja (czwartek) 2023 roku o godz. 12.00  w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 w Częstochowie LXXVIII zwyczajną Sesję  Rady Miasta Częstochowy,

z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Powołanie sekretarzy obrad.
3. Zmiany w porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z obrad LXXVII sesji Rady Miasta Częstochowy.
5. Informacja bieżąca Prezydenta Miasta Częstochowy.
6. Informacja bieżąca Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy.
7. Wystąpienia zaproszonych gości.
8. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
9. Sprawozdanie za 2022 rok z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego Częstochowa na obszarze Miasta Częstochowy. (Załącznik) 
10. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2022 r. (Załącznik) 
11. Debata nad raportem o stanie miasta oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Częstochowy wotum zaufania. (BR.1.LXXVIII.23)
12. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok 2022 oraz podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok. (BR.2.LXXVIII.23)
13. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2022 oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2022 dla Prezydenta Miasta Częstochowy. (BR.3.LXXVIII.23)
14. Podjęcie uchwały  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2023-2037. (BR.4.LXXVIII.23)
15. Podjęcie uchwały  w sprawie zmian w budżecie Miasta Częstochowy na rok 2023. (BR.5.LXXVIII.23)
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego Gminy Miasta Częstochowy (BR.6.LXXVIII.23)
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego z siedzibą przy ul. Kilińskiego 10 w Częstochowie. (BR.7.LXXVIII.23)
18. Podjęcie uchwały  w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz społeczności lokalnej Obwodu Lwowskiego w Ukrainie. (BR.8.LXXVIII.23)
19. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Wojewody Śląskiego zadania publicznego z zakresu administracji rządowej. (BR.9.LXXVIII.23)
20. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego i rysunku jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicy Zawodzie-Dąbie, w rejonie ulic: Legionów i Kusięckiej. (BR.10.LXXVIII.23)
21. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 250/XXIII/2008 Rady Miasta Częstochowy z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie wzniesienia pomnika poświęconego pamięci żołnierzy Armii Krajowej. (BR.11.LXXVIII.23)
22. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników. (BR.12.LXXVIII.23)
23. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości. (BR.13.LXXVIII.23)
24. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia braku właściwości do rozpatrzenia skargi. (BR.14.LXXVIII.23)
25. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Częstochowy.   (BR.15.LXXVIII.23)
26. Informacja Prezydenta Miasta Krzysztofa Matyjaszczyka w sprawie zwiększenia zagrożenia powodziowego w wyniku podwyższania, utwardzania doliny rzeki Konopki.
27. Informacja Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka w sprawie zwiększenia zagrożenia powodziowego w wyniku zmiany rzędnych terenu doliny rzeki Konopki stanowiącej korytarz ekologiczny.
28. Informacja Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka w sprawie działań podejmowanych w celu zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców Stradomia.
29. Wolne wnioski i oświadczenia radnych, Prezydenta i inne zgłoszone do porządku obrad.
30. Zamknięcie obrad LXXVIII Sesji Rady Miasta Częstochowy.

Przewodniczący
Rady Miasta Częstochowy
(-)  Zbigniew Niesmaczny

Załączniki

Protokół pdf, 81.31 MB

Powiadom znajomego