W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 29 września 2022 r. zawiadamiające o zamiarze włączenia do gminnej ewidencji zabytków kart adresowych sporządzanych dla zabytków nieruchomych z tereniu miasta Częstochowy, podlegających ujęciu w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Częstochowy

OBWIESZCZENIE 

PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 29 września 2022 r.

zawiadamiające o zamiarze włączenia do gminnej ewidencji zabytków kart adresowych sporządzanych dla zabytków nieruchomych z terenu miasta Częstochowy, podlegających ujęciu w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Częstochowy
Na podstawie § 18b ust. 1 - 4 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (jt. Dz. U. z 2021 r., poz. 56) w zw. z art. 22 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (jt. Dz. U. z 2022 r. poz. 840)

Prezydent Miasta Częstochowy zawiadamia: 

1) o zakończeniu inwentaryzacji całego zasobu zabytków nieruchomych zlokalizowanych na terenie miasta Częstochowy, podlegających ujęciu w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Częstochowy na podstawie art. 22 ust.  5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (jt. Dz. U. z 2022 r. poz. 840).
 Celem przeprowadzonej inwentaryzacji była aktualizacja tego zasobu z weryfikacją stanu zachowania poszczególnych obiektów zabytkowych i wykonaniem niezbędnej dokumentacji fotograficznej oraz pozyskaniem informacji koniecznych do zamieszczenia w kartach adresowych sporządzanych dla tych obiektów według nowego wzoru, określonego w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 września 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. z 2019 r., poz. 1886). Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji zostały zaktualizowane również wykazy adresowe Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Częstochowy. 


2) o zamiarze włączenia do gminnej ewidencji zabytków kart adresowych sporządzanych dla zabytków nieruchomych stanowiących cały zasób Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Częstochowy. Wykaz zabytków nieruchomych z terenu miasta Częstochowy, dla których sporządzane są karty adresowe został wskazany w załączniku do niniejszego obwieszczenia. 


Przepis art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami stanowi, że prezydent miasta „prowadzi gminną ewidencję zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy”. Zgodnie natomiast z art. 22 ust. 5 ww. ustawy „w gminnej ewidencji zabytków powinny być ujęte: zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków; inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków; inne zabytki nieruchome wyznaczone przez prezydenta miasta w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Zabytki włączone przez wojewódzkiego konserwatora zabytków do wojewódzkiej ewidencji zabytków lub wpisane do rejestru zabytków podlegają obligatoryjnemu ujęciu w gminnej ewidencji zabytków, inne zabytki nieruchome podlegają ujęciu w gminnej ewidencji zabytków w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. 

Obowiązek zawiadamiania właścicieli lub posiadaczy zabytków o zamiarze włączenia do gminnej ewidencji zabytków karty adresowej danego zabytku został wprowadzony przepisem § 18b ww. rozporządzenia, dodanym § 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 września 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. z 2019 r., poz. 1886), które weszło w życie z dniem 19 października 2019 r. Znowelizowane przepisy rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r., w brzmieniu nadanym rozporządzeniem zmieniającym z dnia 10 września 2019 r. stosuje się do zdarzeń, które nastąpiły po dniu wejścia w życie tego rozporządzenia, a więc po 19 października 2019 r. (§ 2 rozporządzenia 
z dnia 10 września 2019 r.).

Stosownie do § 18b ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. niniejsze zawiadomienie umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Częstochowy (publikując w BIP na Tablicy ogłoszeń oraz w Zakładce - Architektura, budownictwo i planowanie przestrzenne > Zabytki > Gminna Ewidencja Zabytków) – na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem włączenia kart adresowych do gminnej ewidencji zabytków i do czasu zamieszczenia informacji o włączeniu kart adresowych opracowywanych dla wszystkich zabytków wskazanych w załączniku do przedmiotowego obwieszczenia. Karty adresowe opracowane dla przedmiotowych zabytków zostaną włączone do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Częstochowy zarządzeniem Prezydenta Miasta Częstochowy. 

Z up. Prezydenta Miasta Częstochowy

Bartłomiej Sabat

Z-ca Prezydenta Miasta Częstochowy

Załączniki

Powiadom znajomego