W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Dotacje do zabytków wpisanych do rejestru zabytków

XML

Lead

KOMUNIKAT z dnia 11 stycznia 2021 r.

Informujemy, że w roku 2021 dalej zawieszona pozostaje realizacja programu dofinansowania z budżetu miasta Częstochowy w formie dotacji celowej prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych realizowanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
W budżecie miasta Częstochowy na rok 2021, przyjętego uchwałą Nr 508.XXXVII.2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2021 (opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 24 grudnia 2020 r., poz. 9418) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - nie zabezpieczono żadnych środków finansowych na realizację przedmiotowego programu, co oznacza, że również w roku budżetowym 2021 dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie będzie udzielana. 

W konsekwencji, nie przewidujemy ogłoszenia dodatkowego terminu naboru wniosków na rok 2021 w przedmiotowym zakresie.

O ewentualnej możliwości ubiegania się o dotację na rok przyszły 2022, Urząd Miasta Częstochowy poinformuje w odrębnym komunikacie.

INFORMACJA
o możliwości ubiegania się o dofinansowanie w roku 2020 z Urzędu Marszałkowskiego  Województwa  Śląskiego

Informujemy, że Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił otwarty konkurs na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w roku 2020 przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa śląskiego (Uchwały nr 629/111/VI/2020 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 12.03.2020 r.).

Oferty należy wysyłać na adres: Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice - w terminie do 17 kwietnia 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Ogłoszenie o konkursie wraz z formularzem oferty dostępne są pod adresem:

https://bip.slaskie.pl/ogloszenia_i_aktualnosci/konkursy/konkursy_2/zarzad-wojewodztwa-slaskiego-oglasza-konkurs-otwarty-konkurs-na-prace-konserwatorskie-restauratorskie-lub-roboty-budowlane-w-2020-przy-zabytkach-wpisanych-do-rejestru-zabytkow-wojewodztwa-slaskiego-.html

O dotację może się starać każdy wnioskodawca, który jest właścicielem lub posiadaczem zabytku, znajdującego się w województwie śląskim i wpisanego do rejestru zabytków województwa śląskiego, z wyłączeniem zabytków będących w posiadaniu jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, które są finansowane ze środków finansowych przyznanych odpowiednio przez dysponentów części budżetowych bądź jednostki samorządu terytorialnego, którym podlegają te jednostki.

Informacji dotyczących ww. konkursu udzielają pracownicy Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego tel. (032) 77 40 202, 77 40 206.

KOMUNIKAT z dnia 21 stycznia 2020 r.

Ze względu na aktualną sytuację finansową Gminy Miasta Częstochowy i konieczność dokonania niezbędnych oszczędności w wielu programach miejskich - w roku 2020 zostaje zawieszona realizacja programu dofinansowania z budżetu miasta Częstochowy w formie dotacji celowej prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych realizowanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

W budżecie miasta Częstochowy na rok 2020, przyjętego uchwałą Nr 286.XXIII.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2020 (opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 17 stycznia 2020 r., poz. 714) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - nie przewidziano żadnych środków finansowych na realizację przedmiotowego programu, co oznacza, że w roku budżetowym 2020 dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie będzie udzielana. Program dotacyjny - z uwagi na aktualną sytuację budżetu miasta Częstochowy – zostaje czasowo zawieszony.

W konsekwencji, złożone w terminie do 15 grudnia 2019 r. wnioski o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przewidziane do realizacji w roku 2020 – nie będą rozpatrywane, o czym wnioskodawcy zostaną poinformowani indywidualnie. Nie będzie też ogłoszenia dodatkowego terminu naboru wniosków na rok 2020 w przedmiotowym zakresie.

O możliwości starania się o dotację na rok przyszły 2021, Urząd Miasta Częstochowy poinformuje w odrębnym komunikacie.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                           

Bieżących informacji w sprawie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków udziela:

 

Urząd Miasta Częstochowy
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej
ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa
tel. 34 370-75-29 (sekretariat) wew. 584
lub bezpośrednio tel. 34 370-75-84. (pok. 334)

Formularze wniosku o dotację dostępne są w budynku głównym Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 na Stanowisku C oraz na niniejszej stronie w załączniku.

Zasady i tryb udzielania przedmiotowej dotacji określa uchwała Nr 766/XLVIII/2005 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad i trybu udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz.Urz.Woj. Śląskiego z 2005 r. Nr 125, poz. 3141), zmieniona uchwałą Nr 79/IX/2007 Rady Miasta Częstochowy z dnia 2 kwietnia 2007 r. (Dz.Urz.Woj.Śląskiego z 2007 r., Nr 65, poz. 1367) i uchwałą Nr 439/XXIII/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 czerwca 2012 r. (Dz.Urz.Woj.Śląskiego z 2012 r., poz. 3551).

Aktualny wzór wniosku o dotację określa załącznik nr 1 do uchwały Nr 439/XXIII/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 czerwca 2012 r. (Dz.Urz.Woj.Śląskiego z 2012 r., poz. 3551).