Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Dzierżawy

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Lead

Nieruchomości gminne są wydzierżawiane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Zasady m.in. wydzierżawiania nieruchomości gminy reguluje uchwała Rady Miasta Częstochowy nr 729.XLVIII.2017 z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami miasta Częstochowy - treść uchwały.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Częstochowa przeznaczonych do dzierżawy, stanowiący załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy nr 866.2020 z dnia 25 marca 2020 r.

Ogłoszenie obowiązuje w dniach od 3 do 24 kwietnia 2020 r. Dotyczy nieruchomości położonych przy ul. Zenona Klemensiewicza, oznaczonych jako: - działki nr nr 154/9, 172/9 obręb 28a, - działki nr nr 154/11, 172/11 obręb 28a, - działki nr nr 154/12, 172/12 obręb 28a. Szczegóły w załączniku.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Częstochowa przeznaczonych do dzierżawy, stanowiący załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy nr 861.2020 z dnia 25 marca 2020 r.

Ogłoszenie obowiązuje w dniach od 3 do 24 kwietnia 2020 r. Dotyczy części nieruchomości położonych przy: - ul. Kopalnianej, działka nr 32/79 obręb 431-Dźbów, - ul. Metalowców, działka nr 11/2 obręb 275, - ul. prof. Kazimierza Michałowskiego, działka nr  83/15 obręb 24. Szczegóły w załączniku.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Częstochowa przeznaczonych do dzierżawy, stanowiący załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy nr 860.2020 z dnia 25 marca 2020 r.

Ogłoszenie obowiązuje w dniach od 3 do 24 kwietnia 2020 r. Dotyczy części nieruchomości położonych przy: - ul. Hutników 57, działka nr 26 obręb 275, - ul. Michaliny, działka nr 3/9 obręb 377, - ul. Targowej, działki nr 7/1 obręb 187, nr 6/11 obręb 188. Szczegóły w załączniku.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Częstochowa przeznaczonych w części do dzierżawy, stanowiący załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy nr 825.2020 z dnia 4 marca 2020 r.

Ogłoszenie obowiązuje w dniach od 9 marca 2020 r. do 30 marca 2020 r. Dotyczy części nieruchomości położonych w Częstochowie przy: - ul. Kiedrzyńskiej, działka nr 30/2 obręb 43a, - ul. gen. Augusta Fieldorfa-Nila, działka nr 199/2 obręb 22, - Alei Najświętszej Maryi Panny, działka nr 4/2 obręb 185. Szczegóły w załączniku.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Częstochowa przeznaczonych do dzierżawy, stanowiący załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy nr 816.2020 z dnia 28 lutego 2020 r.

Ogłoszenie obowiązuje w dniach od 5 marca 2020 r. do 26 marca 2020 r. Dotyczy nieruchomości położonych w Częstochowie przy: - ul. Czeremchowa, działka nr 259/13 obręb 419-Skorki, - ul. Michaliny, działki nr nr 3/6, 4/3 obręb 377, - ul. św. Barbary, działki nr nr 33/14, 33/24 obręb 174. Szczegóły w załączniku.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Częstochowa przeznaczonych do dzierżawy, stanowiący załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy nr 776.2020 z dnia 4 lutego 2020 r.

Ogłoszenie obowiązuje w dniach od 14 lutego 2020 r. do 6 marca 2020 r. Dotyczy nieruchomości położonych w Częstochowie przy: - ul. Żyznej, działka nr nr 24/3, 25/5 obręb 422-Brzeziny Wielkie, - ul. Żareckiej, działka nr 74/6 obręb 376, - ul. Huculskiej, działka nr 54/5 obręb 432-Kawodrza Dolna, - ul. Zamiejskiej, działka nr nr 1101/11, 1101/16 obręb 425-Kawodrza Górna. Szczegóły w załączniku.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Częstochowa przeznaczonych do dzierżawy, stanowiący załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy nr 756.2020 z dnia 24 stycznia 2020 r.

Ogłoszenie obowiązuje w dniach od 31 stycznia 2020 r. do 21 lutego 2020 r. Dotyczy nieruchomości położonych w Częstochowie, położonych przy: - ul. św. Rocha, działka nr 50/8 obręb 88, - ul. Zenona Klemensiewicza, działki nr nr 154/8, 172/8 obręb 28a, - ul. Jerzego Szajnowicza Iwanowa, działki nr nr 17/115, 17/125 obręb 40. Szczegóły w załączniku. 

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Częstochowa przeznaczonych w części do dzierżawy, stanowiący załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy nr 693.2019.

Ogłoszenie obowiązuje w dniach od 20 grudnia 2019 r. do 10 stycznia 2020 r. Dotyczy części nieruchomości położonych przy: - w pobliżu ul. Biurowej, działka nr 9/39 obręb 431-Dźbów, - ul. Pustej, działka nr 103/1 obręb 304, - ul. Kiedrzyńskiej, działka nr 138/9 obręb 25, - ul. Gwiezdnej 11, działka nr 3/80 obręb 43a, - ul. Gwiezdnej 9, działka nr 3/80 obręb 43a, - ul. Józefa Maksymiliana Ossolińskiego, działka nr 156 obręb 62, - ul. Bolesława Limanowskiego, działka nr 38/9 obręb 308, - ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera, działka nr 35/14 obręb 311, - ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajeta, działka nr 11/6 obręb 311, - ul. Adama Próchnika, działka nr 39/6 obręb 311, - ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera, działka nr 17/4 obręb 311, - Alei Niepodległości, działka nr 177/5 obręb 313, - ul. Piotra Bardowskiego, działka nr 1/52 obręb 279, - ul. Piotra Bardowskiego, działka nr 1/24 obręb 279, - w pobliżu Alei Niepodległości, działka nr 166/23 obręb 313, - ul. Skośnej, działka nr 179 obręb 304, - ul. mjra Waleriana Łukasińskiego, działka nr 45/6 obręb 309, - ul. Piotra Bardowskiego, działka nr 1/49 obręb 279. Szczegóły w załączniku.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Częstochowa przeznaczonych w części do dzierżawy stanowiący załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy nr 689.2019.

Ogłoszenie obowiązuje w dniach od 20 grudnia 2019 r. do 10 stycznia 2020 r. Dotyczy części nieruchomości położonych przy: - ul. gen. Stanisława Sosabowskiego, działka nr 140/6 obręb 22, - ul. gen. Leopolda Okulickiego, działka nr 39/3 obręb 80, - ul. Cegielnianej, działka nr 82/1 obręb 432-Kawodrza Dolna, - ul. gen. Władysława Sikorskiego, działka nr 1/2 obręb 104, - ul. Wopistów, działka nr 14/14 obręb 431-Dźbów, - ul. Michała Drzymały, działka nr 9/68 obręb 431-Dźbów, - ul. Brzezińskiej, działka nr 50/2 obręb 407, - Alei Wojska Polskiego, działka nr 111/8 obręb 310, - ul. Leśnej, działka nr 366 obręb 419-Skorki, - ul. Busolowej, działka nr 341/1 obręb 426-Liszka Dolna, - ul. Michała Drzymały, działka nr 9/70 obręb 431-Dźbów, - ul. Rakowskiej, działka nr 70/23 obręb 373, - ul. Józefa Gaczkowskiego, działka nr 80/45 obręb 340, - ul. Kopalnianej, działka nr 32/79 obręb 431-Dźbów. Szczegóły w załączniku.

Wyniki pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 18 grudnia 2019 r. na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej w Częstochowie przy ul. Rynek Prezydenta RP Gabriela Narutowicza.

Ogłoszenie obowiązuje w dniach od 20 grudnia 2019 r. do 27 grudnia 2019 r. - wyniki pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 18 grudnia 2019 r. na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej w Częstochowie przy ul. Rynek Prezydenta RP Gabriela Narutowicza, oznaczonej jako działka nr 53/4 obręb 146 o powierzchni 1,9462 ha z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej (targowiska). Szczegóły w załączniku.

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Częstochowa przeznaczonej do dzierżawy, stanowiący załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy nr 680.2019 z dnia 5 grudnia 2019 r. Częstochowa: ul. Przejazdowa, dz. nr 360/51, obręb 427-Gnaszyn Dolny.

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Częstochowa przeznaczonej do dzierżawy, stanowiący załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy nr 680.2019 z dnia 5 grudnia 2019 r. Częstochowa: ul. Przejazdowa, dz. nr 360/51,...

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Częstochowa przeznaczonych do dzierżawy, stanowiący załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy nr 663.2019 z dnia 2 grudnia 2019 r. Częstochowa: ul. Warszawska 347c i ul. prof. Kazimierza Zarankiewicza, działki nr nr 12/1 i 23/1 w obrębie 58.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Częstochowa przeznaczonych do dzierżawy, stanowiący załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy nr 663.2019 z dnia 2 grudnia 2019 r. Częstochowa: ul. Warszawska 347c i ul. prof. Kazimierza Zarankiewicza, działki nr nr  12/1...

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa przeznaczonej w części do dzierżawy, stanowiący załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy nr 651.2019 z dnia 27 listopada 2019 r. Częstochowa: ul. Krótka, działka nr 15/5, obręb 108.

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa przeznaczonej w części do dzierżawy, stanowiący załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy nr 651.2019 z dnia 27 listopada 2019 r. Częstochowa: ul. Krótka, działka nr 15/5, obręb 108. Ogłoszenie obowiązuje od dnia...

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Częstochowa przeznaczonych w części do dzierżawy, stanowiący załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy nr 644.2019 z dnia 26 listopada 2019 r. Częstochowa: ul. gen. Władysława Andersa, działka nr 249 w obrębie 24; ul. Jana Brzechwy i ul. gen. Romualda Traugutta, działki nr nr 149/1, 149/2, 173/6 i 173/19 w obrębie 28A oraz ul. Leśna, działka nr 277/18 w obrębie 419 - Skorki.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Częstochowa przeznaczonych w części do dzierżawy, stanowiący załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy nr 644.2019 z dnia 26 listopada 2019 r. Częstochowa: ul. gen. Władysława Andersa, działka nr 249 w obrębie 24; ul. Jana Brzechwy...

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij