W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Odszkodowania za nieruchomości

XML

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Częstochowy o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym: nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 422-Brzeziny Wielkie jako działka nr 242/5 o powierzchni 0,0028 ha, powstała z podziału działki nr 242/4 o powierzchni 0,1015 ha.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Częstochowy o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, nabytą z mocy prawa na rzecz Gminy Miasto Częstochowa, opisaną w decyzji nr 1/2021 (znak AAB.7011.13.2019) Prezydenta Miasta Częstochowy wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej z dnia 17 lutego 2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, przeznaczoną pod inwestycję drogową pn: „Budowa łącznika drogowego ulicy Wirażowej i Żyznej w Częstochowie”, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 422-Brzeziny Wielkie jako działka nr 242/5 o powierzchni 0,0028 ha, powstałą z podziału działki nr 242/4 o powierzchni 0,1015 ha. Obwieszczenie obowiązuje od dnia 9 maja 2023 r. do dnia 23 maja 2023 r. Szczegóły w załączniku.

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany w części decyzji Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 kwietnia 2014 r., znak: DOII-II-ło/BOII-2ło-772-41-654/13/14.

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii (znak sprawy: DLI-II.7621.10.2023.KM.2) o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany w części decyzji Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 kwietnia 2014 r., znak: DOII-II-ło/BOII-2ło-772-41-654/13/14, uchylającej w części i w tym zakresie umarzającej postępowanie organu pierwszej instancji, uchylającej w części i orzekającej w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującej w mocy decyzję Wojewody Śląskiego Nr 8/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r., znak: IFXIII.7820.53.2012, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączone z ul. Srebrną”. Obwieszczenie obowiązuje od dnia 20 marca 2023 r. do dnia 3 kwietnia 2023 r. Szczegóły w załączniku.

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFVIIIa.7570.31.7.2016 z dnia 7 marca 2023 r. o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w gminie Częstochowa, obręb 381, oznaczoną jako działka nr 43/4 o pow. 0,0027 ha, powstałą z podziału działki nr 43/2.

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFVIIIa.7570.31.7.2016 z dnia 7 marca 2023 r. o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w gminie Częstochowa, obręb 381, oznaczoną jako działka nr 43/4 o pow. 0,0027 ha, powstałą z podziału działki nr 43/2. Obwieszczenie obowiązuje od dnia 8 marca 2023 r. do dnia 22 marca 2023 r. Szczegóły w załączniku.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Częstochowy o wydaniu decyzji w sprawie umorzenia postępowania dotyczącego ustalenia i wypłaty odszkodowania w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną za nieruchomość położoną w Częstochowie, oznaczoną w obrębie 322 jako działka nr 69.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Częstochowy o wydaniu decyzji w sprawie umorzenia postępowania dotyczącego ustalenia i wypłaty odszkodowania w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną za nieruchomość położoną w Częstochowie, oznaczoną w obrębie 322 jako działka nr 69. Ogłoszenie obowiązuje od dnia 22 sierpnia 2022 r. do dnia 5 września 2022 r. Szczegóły w załączniku.

Ogłoszenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia co do zgromadzonego materiału dowodowego przed wydaniem decyzji - dot. postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, za nieruchomość położoną w Częstochowie przy ul. Lotników, oznaczoną w obrębie 322 jako działka nr 69.

Ogłoszenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia co do zgromadzonego materiału dowodowego przed wydaniem decyzji w sprawie zmierzającej do wydania decyzji o jego umorzeniu jako bezprzedmiotowego - dot. postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, za nieruchomość położoną w Częstochowie przy ul. Lotników, oznaczoną w obrębie 322 jako działka nr 69. Ogłoszenie obowiązuje od dnia 30 czerwca 2022 r. do dnia 14 lipca 2022 r. Szczegóły w załączniku.

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii o wydaniu decyzji znak DLI-I.7624.47.2021.AN.27 (DLI.1.6621.13.2018) z dnia 2 czerwca 2022 r..

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii o wydaniu decyzji znak DLI-I.7624.47.2021.AN.27 (DLI.1.6621.13.2018) z dnia 2 czerwca 2022 r. umarzającej w całości postępowanie w sprawie wznowienia postępowania zakończonego ostateczną decyzją Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 listopada 2014 r., znak: DOII-II-ło-772-69-2197/14, uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Śląskiego nr 4/2014 z dnia 8 maja 2014 r., znak: IFXIII.7820.41.2012, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa autostrady A-1 na odcinku Tuszyn – Pyrzowice. Część II - odcinek projektowy nr 2 długości 42,8 km – granica woj. Łódzkiego/Śląskiego - węzeł Zawodzie (z węzłem) odcinek „G” – węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem), od km 437+800 do km 442+500”. Obwieszczenie obowiązuje od dnia 29 czerwca 2022 r. do dnia 13 lipca 2022 r. Szczegóły w załączniku.

Ogłoszenie o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczoną w obrębie 422-Brzeziny Wielkie jako działka nr 242/5, o powierzchni 0,0028 ha, która powstała z podziału działki nr 242/4.

Ogłoszenie o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczoną w obrębie 422-Brzeziny Wielkie jako działka nr 242/5, o powierzchni 0,0028 ha, która powstała z podziału działki nr 242/4. Ogłoszenie obowiązuje od dnia 28 czerwca 2022 r. do dnia 12 lipca 2022 r. Szczegóły w załączniku.

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 15 marca 2022 r. o zebraniu  materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, Częstochowa: działka nr 39/4 w obrębie 304.

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 15 marca 2022 r. o zebraniu  materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, Częstochowa: działka nr 39/4 w obrębie 304. Obwieszczenie obowiązuje od dnia 21 marca 2022 r. do dnia 4 kwietnia 2022 r. Szczegóły w załączniku.

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wydaniu decyzji odszkodowawczej nr IFVIIIa.7570.1.2.2016 z dnia 3 lutego 2022 r. za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym: Częstochowa, działka nr 21/6 o pow. 0,0698 ha w obrębie 319.

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wydaniu decyzji odszkodowawczej nr IFVIIIa.7570.1.2.2016 z dnia 3 lutego 2022 r. za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym: Częstochowa, działka nr 21/6 o pow. 0,0698 ha w obrębie 319. Ogłoszenie obowiązuje od dnia 7 lutego 2022 r. do dnia 21 lutego 2022 r. Szczegóły w załączniku.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania, możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia co do zgromadzonego materiału dowodowego przed wydaniem decyzji w sprawie dotyczącej ustalenia odszkodowania, Częstochowa: działka nr 12/19, obręb 29A (działka powstała z podziału działki nr 12/15, obręb 29A).

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania, możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia co do zgromadzonego materiału dowodowego przed wydaniem decyzji w sprawie dotyczącej ustalenia odszkodowania, Częstochowa: działka nr 12/19, obręb 29A (działka powstała z podziału działki nr 12/15, obręb 29A). Ogłoszenie obowiązuje od dnia 4 listopada 2021 r. do dnia 18 listopada 2021 r. Szczegóły w załączniku.