W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Uchwały Rady

uchwała nr: 711.LI.2021
uchwała nr 711.LI.2021
jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Częstochowskiego Centrum Świadczeń w Częstochowie
uchwała nr: 710.LI.2021
uchwała nr 710.LI.2021
jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Częstochowie
uchwała nr: 709.LI.2021
uchwała nr 709.LI.2021
jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej Narodowego Programu Szczepień
uchwała nr: 708.LI.2021
uchwała nr 708.LI.2021
jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej lokalizacji masztu telefonii komórkowej
uchwała nr: 707.LI.2021
uchwała nr 707.LI.2021
jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej usprawnienia transportu zbiorowego
uchwała nr: 706.LI.2021
uchwała nr 706.LI.2021
jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Częstochowy na 2021 rok
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. SLA 2021.7329
uchwała nr: 705.LI.2021
uchwała nr 705.LI.2021
jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia
w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok
uchwała nr: 704.LI.2021
uchwała nr 704.LI.2021
jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia
w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie
uchwała nr: 703.LI.2021
uchwała nr 703.LI.2021
jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Częstochowie, w dzielnicach Mirów i Zawodzie-Dąbie, w rejonie ulic: Legionów, gen. Józefa Hallera, Odlewników i Głogowej
uchwała nr: 702.LI.2021
uchwała nr 702.LI.2021
jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia
w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego funkcjonujących na terenie miasta Częstochowy
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. SLA 2021.7328
uchwała nr: 701.LI.2021
uchwała nr 701.LI.2021
jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez wniesienie wkładu pieniężnego
uchwała nr: 700.LI.2021
uchwała nr 700.LI.2021
jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej w Częstochowie przy ul. Wały Dwernickiego
uchwała nr: 699.LI.2021
uchwała nr 699.LI.2021
jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Częstochowy
uchyla/traci moc 8.II.2018,
uchwała nr: 697.LI.2021
uchwała nr 697.LI.2021
jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia
w sprawie zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Miasta Częstochowy za 2021 i 2022 rok
uchwała nr: 696.LI.2021
uchwała nr 696.LI.2021
jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały Nr 547.XXXIX.2021 Rady Miasta Częstochowy z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym
zmieniająca uchwałę nr 547.XXXIX.2021,
uchwała nr: 698.LI.2021
uchwała nr 698.LI.2021
jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały Nr 241/XXI/2000 Rady Miasta Częstochowy z dnia 7 lutego 2000 r. w sprawie określenia wysokości diet za udział w pracach Rady i jej organów oraz zwrotu kosztów podróży służbowej
uchwała nr: 695.LI.2021
uchwała nr 695.LI.2021
jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia
w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2021
zmieniająca uchwałę nr 508.XXXVII.2020,
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. SLA 2021.7327
uchwała nr: 694.LI.2021
uchwała nr 694.LI.2021
jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2021-2038
zmieniająca uchwałę nr 507.XXXVII.2020,
uchwała nr: 687.L.2021
uchwała nr 687.L.2021
jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2021-2038
zmieniająca uchwałę nr 507.XXXVII.2020,
uchwała nr: 688.L.2021
uchwała nr 688.L.2021
jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia
w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2021
zmieniająca uchwałę nr 508.XXXVII.2020,
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. SLA 2021.6934