Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

II Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (jt. Dz. U. 2018 poz. 994 z późn. zm)

zwołuję

na dzień 29 listopada (czwartek) 2018 roku o godz. 09.00
w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 w Częstochowie

II zwyczajną Sesję
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY


z następującym porządkiem obrad:
1.    Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.    Powołanie sekretarzy obrad.
3.    Zmiany w porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu z obrad LVII, LVIII, LIX Sesji Rady Miasta Częstochowy.
5.    Informacja bieżąca Prezydenta Miasta Częstochowy.
6.    Informacja bieżąca Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy.
7.    Wystąpienia zaproszonych gości.
8.    Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2018 – 2033. (BR.4.II.18)
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2018.(BR.5.II.18)
11.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Częstochowy. (BR.6.II.18)
12.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie usuniętych pojazdów. (BR.7.II.18)
13.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Cmentarz Komunalny w Częstochowie w 2018 roku. (BR.8.II.18)
14.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 711.XLVII.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 6 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie w 2018 roku. (BR.9.II.18)
15.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia sposobu gospodarowania wielofunkcyjną halą sportową przy ulicy Żużlowej 4 w Częstochowie. (BR.10.II.18)
16.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Częstochowie, bocznej od ulicy Artyleryjskiej (Jazzowa). (BR.11.II.18)
17.    Informacja Prezydenta Miasta dotycząca raportu początkowego obejmującego inwestycje i zadania z zakresu ochrony środowiska realizowane na terenie miasta Częstochowy w latach 2013 – 2017.
18.    Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Częstochowy na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025”. (BR.12.II.18)
19.    Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska przed hałasem dla miasta Częstochowy na lata 2018 – 2023, zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska. (BR.13.II.18)
20.    Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Częstochowy – aktualizacja 2018 r.” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. (BR.14.II.18)
21.    Podjęcie uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Częstochowy na rok 2019. (BR.15.II.18)
22.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok. (BR.16.II.18)
23.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby i nazw Komisji Rady Miasta. (BR.1.II.18)
24.    Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz wyboru jej Przewodniczącego. (BR.2.II.18)
25.    Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz wyboru jej Przewodniczącego. (BR.3.II.18)
26.    Zapytania i interpelacje radnych.
27.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych, Prezydenta i inne zgłoszone do porządku obrad.
28.    Zamknięcie obrad II Sesji Rady Miasta Częstochowy.Przewodniczący
Rady Miasta Częstochowy
(-)  Zdzisław Wolski


Załączniki

Protokół pdf, 850 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij