W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

LXIX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.)  

zwołuję na dzień 17 listopada (czwartek) 2022 roku o godz. 12.00  w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 w Częstochowie LXIX zwyczajną Sesję  Rady Miasta Częstochowy,


z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Powołanie sekretarzy obrad.
3. Zmiany w porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z obrad LXVI i LXVII sesji Rady Miasta Częstochowy.
5. Informacja bieżąca Prezydenta Miasta Częstochowy.
6. Informacja bieżąca Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy.
7. Wystąpienia zaproszonych gości.
8. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
9. Prezentacja projektu budżetu miasta Częstochowy na rok 2023. (Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2037)
10. Podjęcie uchwały  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2022-2038. (BR.1.LXIX.22)
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2022. (BR.2.LXIX.22)
12. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. (BR.3.LXIX.22)
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Częstochowy w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i środków finansowych przeznaczonych na ich realizację w 2022 roku. (BR.4.LXIX.22)
14. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego funkcjonujących na terenie miasta Częstochowy. (BR.5.LXIX.22)
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej w Częstochowie przy ul. prof. Stanisława Kontkiewicza. (BR.6.LXIX.22)
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Częstochowa. (BR.8.LXIX.22)
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Częstochowa. (BR.9.LXIX.22)
18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie. (BR.10.LXIX.22)
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Częstochowy w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. (BR.11.LXIX.22)
20. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul.  Artura Oppmana Or-Ota 9. (BR.12.LXIX.22)
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Częstochowskiemu Centrum Świadczeń. (BR.13.LXIX.22)
22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok. (BR.14.LXIX.22)
23. Podjęcie uchwały w sprawie przeciwdziałania zjawiskom dyskryminacji na terenie miasta Częstochowy. (BR.15.LXIX.22)
24. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia zamiaru połączenia Filii nr 24 z Filią nr 15 Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie oraz dokonania zmiany w statucie Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii oraz oddziałów. (BR.16.LXIX.22)
25. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia zamiaru połączenia Filii nr 23 z Filią nr 10 Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie oraz dokonania zmiany w statucie Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii oraz oddziałów. (BR.17.LXIX.22)
26. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia zamiaru połączenia Filii nr 16 z Filią nr 18 Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie oraz dokonania zmiany w statucie Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii oraz oddziałów. (BR.18.LXIX.22)
27. Przyjęcie stanowiska Rady Miasta Częstochowy w sprawie haniebnej wypowiedzi Prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. (BR.7.LXIX.22)
28. Wolne wnioski i oświadczenia radnych, Prezydenta i inne zgłoszone do porządku obrad.
29. Zamknięcie obrad LXIX Sesji Rady Miasta Częstochowy.

Przewodniczący
Rady Miasta Częstochowy
(-) Zbigniew Niesmaczny

Załączniki

Protokół pdf, 19.53 MB

Powiadom znajomego