więcej w załącznikachZałączniki:

Wykaz jednostek objętych kontrolą koordynowaną przez Biuro Kontroli w I półroczu 2014r.
Zał.2 Muzeum
Zał.1 CKP
Zał.13 SLO
Zał.12 SG Nr2
Zał.11 MP 42
Zał.10 MP 35
Zał.9 IXLO im. Norwida
Zał.8 MP 12
Zał.7 MP 38
Zał.6 MP 23
Zał.5 MP 16
Zał.4 MP1
Zał.3 SP 14