W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

LXXVI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2023 r., poz. 40)  

zwołuję na dzień 23 marca (czwartek) 2023 roku o godz. 11.00  w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 w Częstochowie LXXVI zwyczajną Sesję  Rady Miasta Częstochowy,

z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Powołanie sekretarzy obrad.
3. Zmiany w porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z obrad LXXIV i LXXV sesji Rady Miasta Częstochowy.
5. Informacja bieżąca Prezydenta Miasta Częstochowy.
6. Informacja Prezydenta Miasta Częstochowy wynikająca z art. 37 ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
7. Informacja Prezydenta Miasta Częstochowy o zbytych, nabytych, użyczonych, wydzierżawionych i obciążonych nieruchomościach oraz o uzyskanych z tego tytułu dochodach i poniesionych wydatkach za 2022 rok.
8. Informacja bieżąca Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy.
9. Wystąpienia zaproszonych gości.
10. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
11. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Częstochowy za 2022 rok.
12. Informacja dotycząca działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie oraz Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego na terenie Miasta Częstochowy i Powiatu Częstochowskiego za rok 2022.
13. Informacja dotycząca stanu sanitarnego miasta Częstochowy w 2022 r.
14. Podjęcie uchwały  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2023-2037. (BR.1.LXXVI.23)
15. Podjęcie uchwały  w sprawie zmian w budżecie Miasta Częstochowy na rok 2023. (BR.2.LXXVI.23)
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i środków finansowych przeznaczonych na ich realizację w 2023 roku. (BR.3.LXXVI.23)
17. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Cmentarza Komunalnego w Częstochowie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Miasta Częstochowy. (BR.4.LXXVI.23)
18. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Miasta Częstochowy. (BR.5.LXXVI.23)
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie wieloletniej umowy na świadczenie usług przewozowych w ramach lokalnego transportu zbiorowego z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Częstochowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. (BR.6.LXXVI.23)
20. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie S.A. poprzez wniesienie aportu rzeczowego (BR.7.LXXVI.23)
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw części nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Częstochowa. (BR.8.LXXVI.23)
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw nieruchomości lub ich części, stanowiących własność Gminy Miasto Częstochowa, położonych w Częstochowie przy ul. Jana III Sobieskiego, ul. Michaliny, ul. Sokolej, Alei Najświętszej Maryi Panny i ul. Seweryna Goszczyńskiego. (BR.9.LXXVI.23)
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Częstochowy. (BR.10.LXXVI.23)
24. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. (BR.11.LXXVI.23)
25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Częstochowa. (BR.12.LXXVI.23)
26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Częstochowy w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia rodzinie zastępczej zawodowej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka. (BR.13.LXXVI.23)
27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. (BR.14.LXXVI.23)
28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Częstochowy w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. (BR.15.LXXVI.23)
29. Podjęcie uchwały w sprawie złożenia wniosku do Ministra Obrony Narodowej o zezwolenie na utworzenie od 1 września 2023 r. oddziału przygotowania wojskowego w Technikum nr 2 wchodzącym w skład Zespołu Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie. (BR.16.LXXVI.23)
30. Podjęcie uchwały w sprawie złożenia wniosku do Ministra Obrony Narodowej o zezwolenie na utworzenie od 1 września 2023 r. oddziału przygotowania wojskowego w Technikum nr 12 im. Jana Pawła II wchodzącym w skład Zespołu Szkół Technicznych w Częstochowie. (BR.17.LXXVI.23)
31. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Częstochowy na 2023 rok. (BR.18.LXXVI.23)
32. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasta Częstochowa na 2023 rok. (BR.19.LXXVI.23)
33. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 18.II.2018  Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia składów osobowych oraz zatwierdzenia wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących Komisji Rady Miasta Częstochowy. (BR.20.LXXVI.23)
34. Informacja Prezydenta Miasta Częstochowy w sprawie pozostawienia dotychczasowej inskrypcji na tablicy znajdującej się na Placu Bohaterów Getta.
35. Wolne wnioski i oświadczenia radnych, Prezydenta i inne zgłoszone do porządku obrad.
36. Zamknięcie obrad LXXVI Sesji Rady Miasta Częstochowy.


Przewodniczący
Rady Miasta Częstochowy
(-)  Zbigniew Niesmaczny

Załączniki

Powiadom znajomego