W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie, w dzielnicy Zawodzie – Dąbie, w rejonie ulic: Legionów i Kusięckiej wraz z uzasadnieniem.

Obowiązuje od 15. 03. 2022 r. do 13. 04. 2022 r.

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie, w dzielnicy Zawodzie – Dąbie, w rejonie ulic: Legionów i Kusięckiej wraz z uzasadnieniem.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i art. 8d ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jt. Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 784, 922 i 1873) oraz Uchwały Nr 601.XLIV.2021 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 maja 2021 roku zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie, w dzielnicy Zawodzie - Dąbie, w rejonie ulic: Legionów i Kusięckiej wraz z uzasadnieniem, w dniach od 23 marca 2022 roku do 13 kwietnia 2022 roku, w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistyczno-Planistycznej przy ulicy Legionów 52, w godzinach od 8.00 do 15.00 po wcześniejszym umówieniu wizyty pod nr telefonu 34 / 37 07 888, a także na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Częstochowy: https:/bip.czestochowa.pl, w zakładce „Architektura, budownictwo i planowanie przestrzenne” – Obwieszczenia dot. planowania przestrzennego.

Dyskusja publiczna, nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami zostanie przeprowadzona w dniu 30 marca 2022 roku o godz. 14:00 wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość (w formie wideokonferencji). Osoby zainteresowane udziałem w dyskusji publicznej w formie wideokonferencji proszone są o przesłanie najpóźniej do dnia 29 marca 2022 roku do godz. 12:00 zgłoszenia na adres e-mail: mpup@czestochowa.um.gov.pl podając w jego treści: imię, nazwisko oraz adres zamieszkania albo siedziby. Jedynie osobom zgłoszonym w wyznaczonym terminie przesłany zostanie link z zaproszeniem do wideokonferencji wraz z instrukcją  uczestnictwa (na adres poczty elektronicznej zgłaszającego). W przypadku braku zgłoszeń lub zgłoszeń po terminie przyjmuje się , że w dyskusji publicznej nikt nie uczestniczył.

Dyskusja publiczna w formie wideokonferencji zostanie przeprowadzona za pomocą BigBlueButton - systemu dostępnego dla uczestników bez opłat i bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania. Do udziału w wideokonferencji konieczna jest przeglądarka internetowa zgodna z tym systemem, zainstalowana na komputerze lub na urządzeniu mobilnym. 

Udział w dyskusji publicznej w formie wideokonferencji wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku i głosu oraz rozpowszechniania ich za pośrednictwem sieci Internet w trakcie trwania wideokonferencji.

Osoby, które nie mają możliwości udziału w dyskusji publicznej w formie wideokonferencji mogą kontaktować się z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistyczno-Planistycznej – w ramach wyłożenia projektu zmiany planu miejscowego do publicznego wglądu – po wcześniejszym umówieniu wizyty pod nr telefonu: 34 /37 07 888.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu, może wnieść uwagi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 kwietnia 2022 roku
Uwagi należy przesłać do Urzędu Miasta Częstochowy w formie papierowej na adres: Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: info@czestochowa.um.gov.pl. Uwaga powinna zawierać: imię i nazwisko lub nazwę wraz z adresem zamieszkania albo siedziby, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Formularz do wypełnienia zamieszczony jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Częstochowy, w zakładce „Poradnik Interesanta” - Kategoria sprawy: Planowanie przestrzenne – Nazwa sprawy: PP005 - Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany składane po wyłożeniu do publicznego wglądu.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. 

Dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia złożonej uwagi. Każdy ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Częstochowy w zakładce „Poradnik Interesanta” - Kategoria sprawy: Planowanie przestrzenne – Nazwa sprawy: PP005 - Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany składane po wyłożeniu do publicznego wglądu – Klauzula informacyjna.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Częstochowy. Zarządzenie Prezydenta Miasta Częstochowy w sprawie rozpatrzenia uwag zostanie opublikowane na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Częstochowy „Architektura, budownictwo i planowanie przestrzenne” – Zarządzenia dot. planowania przestrzennego.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jt.Dz.U. z 2021 r., poz. 2373 z późn. zm.)  dla sporządzanego projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Z up. Prezydenta Miasta
Bartłomiej Sabat 

Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane